Projekty i Programy

Projekty i Programy obecnie i poprzednio realizowane w Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie. Zarówno własne jak i zrzeszonych organizacji.

Projekty i Programy obecnie realizowane

  • Ruch to zdrowie, taniec daje radość i pozwala miło spędzić czas. Dlatego co czwartek odbywają się zajęcia taneczne. Nie trzeba posiadać żadnych nadzwyczajnych umiejętności ani żadnego doświadczenia tanecznego. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek.
  • Z uwagi na duże zainteresowanie, kontynuujemy zajęcia z rękodzieła. W każdy czwartek.
  • Klub Seniora – projekt realizowany przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce”. Spotkania odbywają się w każdy wtorek i środę.
  • Zdrowy styl życia – zajęcia dla seniorów. W każdy wtorek.

Projekty i programy poprzednio realizowane