Projekty i Programy

Projekty i Programy obecnie i poprzednio realizowane w Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie. Zarówno własne jak i zrzeszonych organizacji.

Projekty i Programy obecnie realizowane

  • Program „Romowie Jutra” realizowany w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020
  • Biuro obsługi poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
  • Grupa Wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
  • Język angielski – 2 grupy 15-osobowe, dla osób o średnim stopniu zaawansowania.
  • Indywidualne i grupowe zajęcia z obsługi komputera, tableta i smartfona, niezależnie od poziomu zaawansowania. Zajęcia odbywają się według potrzeb zainteresowanych.
  • Ruch to zdrowie, taniec daje radość i pozwala miło spędzić czas. Dlatego co czwartek odbywają się zajęcia taneczne. Nie trzeba posiadać żadnych nadzwyczajnych umiejętności ani żadnego doświadczenia tanecznego.
  • Z uwagi na duże zainteresowanie, kontynuujemy zajęcia z rękodzieła. W każdy czwartek.
  • Klub Seniora – projekt realizowany przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce”

Projekty i programy poprzednio realizowane

0 Udostępnień