Trening kompetencji rodzicielskich – Gryfne Alpaki

Kolejny etap zadania Trening kompetencji rodzicielskich za nami. W dniach 20-27.05.2024 uczestnicy zajęć (rodzice i dzieci) udali się do Alpakarni w Mikołowie gdzie mieli okazję na integrację i zabawę z tymi przyjaznymi zwierzętami. Rodzice przekonali się również, że konstruktywne spędzanie czasu z dziećmi nie musi odbywać się tylko w domu, z telefonem w ręku i przed telewizorem.

Ogłoszenie o naborze kandydatek i kandydatów na członkinie i członków Komitetów Sterująco-Monitorujących Programów Instytutu

W związku z przekazaną przez Śląski Urząd Wojewódzki wiadomością, Wydział Polityki Społecznej, Referat ds. Współpracy z Podmiotami Niepublicznymi informuje, że Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego prowadzi nabór kandydatek i kandydatów ze strony pozarządowej na członkinie i członków Komitetów Sterująco-Monitorujących Rządowych Programów Wsparcia Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ogłoszenie o naborze dostępne jest pod linkiem:
https://niw.gov.pl/ogloszenie-o-naborze-kandydatek-i-kandydatow-na-czlonkinie-i-czlonkow-komitetow-sterujaco-monitorujacych-programow-instytutu/

Ponadto informujemy, że zgłoszenia należy przesyłać do 29 maja 2024r. w wersji elektronicznej wraz z załącznikami na adres e-mail: kontakt@niw.gov.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Nabór do KSM”.

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
nr tel. 22 468 44 00
e-mail: kontakt@niw.gov.pl

Śląskie NOWEFIO 2024-2026

Nabór wniosków w konkursie na realizację lokalnych inicjatyw oraz na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych będzie prowadzony w terminie 05.06-28.06.2024.

Lokalne inicjatywy to działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, realizowane na terenie województwa śląskiego. Na działania można pozyskać grant w wysokości do 6.250 zł.

Uprawnionymi do wnioskowania w konkursie na realizację lokalnych inicjatyw są:

  1. organizacje pozarządowe (zarejestrowane w woj. śląskim, których przychody w 2023r. nie przekroczyły 50 tys. zł)
  2. grupy nieformalne (trzy pełnoletnie osoby, mieszkające w woj. śląskim) składające wniosek samodzielnie lub z patronem, tzn. z inną organizacją pozarządową. Członkami grupy nieformalnej mogą być np. aktywni rodzice, seniorzy, pełnoletni uczniowie /studenci itp.

Rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych może dotyczyć np. zakupu sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, adaptacji lokalu, który organizacja wykorzystuje do swojej działalności czy podniesienia kwalifikacji pracowników i wolontariuszy.
Na rozwój organizacji można pozyskać grant w wysokości do 6.250 zł.

Uprawnionymi do wnioskowania w konkursie na rozwój instytucjonalny są:

  1. organizacje pozarządowe (zarejestrowane w woj. śląskim, których przychody w 2023r. nie przekroczyły 50 tys. zł)

Operatorami w konkursie Śląskie NOWEFIO jest Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika.

Zapraszamy do kontaktu:
Bielskie Centrum Przedsiębiorczości tel. 699 713 353, 699 713 283, fio@bcp.org.pl
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS tel. 32 739 55 12, 32 423 70 34, fio@cris.org.pl

www.fio.bcp.org.pl

FB Śląskie NOWEFIO

Konkurs finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Spotkanie integracyjne

Informujemy, że w dniu 27.05.2024 o godzinie 16:00 zamierzamy zorganizować spotkanie integracyjne dla organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Centrum Aktywizacji Społecznej.

Przy okazji spotkania nasz doradca ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych przekaże Państwu informacje dotyczące możliwości otrzymania wsparcia merytorycznego i finansowego do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego. Wiele organizacji pozarządowych chciałoby poszerzyć swoją działalność, pozyskać dodatkowe środki, co daje nowe możliwości rozwoju.

Zachęcamy zatem do udziału w spotkaniu. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa i podania liczby osób telefonicznie pod nr 32 307 53 29, mailowo na adres cas@opschorzow.pl lub osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Powstańców 70/3 w Chorzowie (sekretariat na I piętrze).