Stowarzyszenie „Kopalnia Kultury”

Adres e­mail: kopalniakultury@gmail.com

Cele: Działanie na rzecz ochrony, promocji utrwalenia wielokulturowego dziedzictwa śląska i zagłębia dąbrowskiego, szerzenie postaw tolerancji i akceptacji oraz działanie na rzecz dialogu między narodami, kulturami oraz religiami.