Wycieczka – „Jura Park” Krasiejów

W dniu 02.10.2021 wychowankowie świetlicy środowiskowej Programu Romowie Jutra, działającej w Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie byli na wycieczce w Jura Parku w Krasiejowie znanym z naturalnych rozmiarów modeli dinozaurów, nowoczesnych wystaw dotyczących ewolucji, kolejki „Tunel Czasu” i kina 5D. Wycieczka ta była integralną częścią projektu o nazwie „Co jest w życiu ważne, czyli stop dopalaczom” zrealizowanym dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Miasta Chorzów w ramach zadania: Kampanie profilaktyczno-edukacyjne.

Powyższe przedsięwzięcie składało się z kilku etapów, które rozpoczęły się we wrześniu br. W I etapie dzieci i młodzież brali udział w pogadankach dot. szkodliwości zażywania wszelkich środków odurzających, tworzyli „Mapę zagrożeń” i „Mapę wartości”, wypowiadali się na tematy wyznawanych przez siebie wartości. II etap to rozmowy o ewentualnych doświadczeniach z narkotykami i dopalaczami, wzmacnianie w postawie asertywnej wobec osób nakłaniających do zażywania środków odurzających. III etap to film pt. „Stop dopalaczom”, dyskusja poprelekcyjna, wspólne opracowanie „Planu dobrego życia”. Właśnie taką alternatywną formą spędzania czasu wolnego była wspomniana wyżej wycieczka.

Kulturalnik – Hanka Bielicka

W dniu 21.10.2021 o godzinie 16:30 ponownie odbył się Kulturalnik. Prelekcję wygłosił dr Marek Kosma Cieśliński, prezes Stowarzyszenia „Filmowy Chorzów”. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z twórczością oraz karierą Hanki Bielickiej – aktorki i artystki kabaretowej – oraz obejrzeć fragmenty wybranych filmów i występów z jej udziałem.

 

Wycieczka – Leśny Park Niespodzianek

W dniu 25. września 2021 w ramach Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 odbyła się wycieczka do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. W wycieczce brało udział 26 wychowanków świetlicy romskiej.

Dzieci i młodzież miała okazję zobaczyć Sokolarnię, Sowiarnię, odwiedziły Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej oraz Aleję Bajkową. Brali również udział w pokazach lotów sów i pokazach lotów ptaków drapieżnych, a pod koniec zwiedzania odbył się grill.

Środkiem transportu do Ustronia i z powrotem był autokar.