Przyjaciel rodziny 2020

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Przyjaciel rodziny 2020″. Jego celem jest wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin. Laureatom zostaną przyznane nagrody finansowe, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł „Przyjaciela rodziny 2020″.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, gminne/powiatowe jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Nabór wniosków na konkurs trwa do 16 października 2020r. Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres: ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 51.

Wzór wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej oraz regulamin konkursu.

Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2

PCG Polska i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” jako Inkubator Innowacji poszukuje innowacji społecznych na rzecz osób starszych i będzie przyznawać granty na testowanie tych innowacji do 50 tys. zł. Oczywiście przeprowadzamy też innowatorów przez cały proces inkubacji pomysłów. W załączonych dokumentach znajdują się:

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu.

Dnia 30.09 o godz. 12:00 organizowany jest webinar „Jak zdobyć grant do 50 tys. zł na innowacje społeczne” – zapraszamy do udziału.

Zapisy na webinar.