Uwaga!

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania koronawirusa, począwszy od dnia 11.03.2020, aż do odwołania, rezygnujemy z organizacji wszelkich spotkań grupowych na terenie Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie.


Od 16.03.2020 do odwołania Centrum Aktywizacji Społecznej czynne jest w godzinach 7:00-15:00

Obsługa stron będzie realizowana po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Tel. 32/307-53-39


Informacja w związku z zagrożeniem COVID-19 Prezydenta Miasta Chorzów dotycząca udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz obywatelskich w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzów

  1. Informuję, że od dnia 16.03.2020r. do dnia 25.03.2020r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punktach na terenie Miasta Chorzów odbywać się będzie, zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Sprawiedliwości, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
  2. W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, przesyła skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z oświadczeniem (wzór w załączniku) na adres poczty elektronicznej pomocprawna@opschorzow.pl a następnie oczekuje na wyznaczenie terminu porady.
  3. Wszystkie wizyty umówione na porady w dniach 16.03.2020r. do 25.03.2020r. zostają odwołane. Osoby, które były zapisane na poradę prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją telefoniczną i ponowne zapisanie się na wizytę wg wskazań w punkcie 2.
  4. Ponowne przywrócenie działalności punktu na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, nastąpi z terminem wskazanym w punkcie 1 lub ogłoszone zostanie w BIP lub na stronie internetowej Miasta Chorzów.

Załącznik: Wniosek – Zgłoszenie porady na odległość


Prosimy o wyrozumiałość i apelujemy o zachowanie ostrożności.

0 Udostępnień