Program Aktywizacja i Integracja (PAI)

Program Aktywizacja i Integracja, to działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych oraz ich wejścia na otwarty rynek pracy.

Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja kierowane są osoby bezrobotne, dla których został ustalony profil pomocy III, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesiące – od 1. czerwca do 31. lipca 2015. Zajęcia odbywają się w 2 grupach 10-osobowych. Realizatorem programu jest OPS Chorzów w porozumieniu z PUP Chorzów.