Wsparcie dla organizacji

Centrum oferuje usługi prawne dla zarejestrowanych organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń, prowadzone przez prawnika. Prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania (telefonicznie, bądź osobiście).

Doradztwo ds. pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania organizacji prowadzone jest przez trenera, doradcy, coucha, organizatora szkoleń oraz licznych kursów trenerskich.

Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy unijnych, technik sprzedaży, marketingu, zakładania działalności gospodarczej, biznes planu. Posiada bogate doświadczenie w zakresie pisania wniosków i aplikowania o środki unijne.

Poradniki

Do pobrania