PROJEKT „SIĘGNIJ PO DOTACJE NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ” – LEVEL Sp. z o.o.

PROJEKT „SIĘGNIJ PO DOTACJE NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ” jest organizowany przez LEVEL Sp. z o.o., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Własny biznes staje się coraz bardziej popularnym pomysłem na ukierunkowanie swojej ścieżki kariery zawodowej. Rozpoczęcie działalności wymaga sporo odwagi i determinacji, ale stwarza też duże pole manewru w działaniu dając bezcenne doświadczenie.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest zwiększenie poprawy zdolności do samozatrudnienia w okresie 24 miesięcy wśród 30 osób powyżej 50 roku życia niepracujących (bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo) zamieszkałych w woj. śląskim, które planują założenie działalności gospodarczej poprzez udzielenie wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo szkoleniowe przed i w trakcie jej prowadzenia.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, spełniających łącznie następujące warunki:

 1. ukończyły 50 rok życia (osoby, które w chwili przystąpienia do projektu mają ukończony 50 r.ż.);
 2. zamieszkują (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z 4 powiatów województwa śląskiego, tj.:
  • m. Piekary Śląskie,
  • m. Ruda Śląska,
  • m. Świętochłowice,
  • m. Chorzów.
 3. zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą (adres/siedziba zakładu głównego działalności) na terenie województwa śląskiego;
 4. są osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo/biernymi zawodowo.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w I turze – 30 osób.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i procesu rekrutacji na stronie http://dotacjawlasnadzialalnosc.pl/ w zakładce REKRUTACJA

Czas trwania projektu: 2016-10-01 – 2018-05-31

Stowarzyszenie Freeland – relacja ze spektaklu „Skrzypek na Dach(a)u”

Stowarzyszenie muzyczno-teatralne Freeland współpracuje ze Stowarzyszeniem Artystów Tułaczy już od września 2016r. Efekty tej wspólnej działalności były widoczbe podzczas występów kolędowych Freeland w różnych środowiskach lokalnych miasta Chorzów. Tym razem Freeland został zaproszony do wspólnej realizacji spektaklu muzycznego „Skrzypek na Dach(a)u”, wystawianego na deskach naszego SDK w Chorzowie. To oparta na znanej powieści Szolema Alejchema „Dzieje Tewji Mleczarza”, która z ukraińskiej przestrzeni sztetli przenosi nas w otoczone murami pogardy i nienawiści żydowskie getto obnażające istotę ludzkiej natury. Ta dosyć kontrowersyjna próba ukazania prawdziwego żydowskiego ducha odwiecznych tradycji, zestawiona z brutalną rzeczywistością wojny – bawi i wzrusza, uświadamiając co tak naprawdę stanowi sekret długowieczności judaistycznej kultury, która po dziś dzień oddziałuje na naszą współczesną cywilizację. Realizowana przez młodych, ambitnych artystów – członków Stowarzyszenia Artystów Tułaczy oraz Stowarzyszenia Freeland, których zamiarem było ukazać spektakl w zupełnie nowym i odmiennym stylu. Pokazuje jak przy pomocy wspólnej pracy, można osiągać wytyczone przez siebie, wielkie cele.

Więcej informacji o stowarzyszeniu

Szkolenia – luty 2017

Informujemy, że wkrótce odbędą się następujące szkolenia dla organizacji pozarządowych:

 • 18. lutego 2017 (sobota) o godzinie 9:00 – Przygotowanie sprawozdania finansowego za rok 2016 w organizacjach.
 • 27. lutego 2017 (poniedziałek) o godzinie 16:00 – Przygotowanie zeznania rocznego CIT-8 w organizacjach.

Szkolenia poprowadzi Justyna Bartosiewicz – właścicielka Kancelarii Prawa Podatkowego i Biura Rachunkowego w Katowicach, która jest certyfikowaną księgową i nadzoruje właściwe stosowanie przepisów prawnych  dotyczących rachunkowości i prawa podatkowego. Jest również wykładowcą na wyższej uczelni, prowadząc zajęcia z aspektów prawnych działalności statutowej i gospodarczej, aspektów podatkowych oraz rachunkowych.

Szkolenie ABI

Szkolenie dotyczące obowiązku ochrony danych osobowych kierowane do organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne, przetwarzających dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych.

Szkolenie dotyczyć będzie zagadnień takich jak:

 • czym są dane osobowe,
 • co to jest zbiór danych osobowych,
 • różnica między danymi zwykłymi a danymi wrażliwymi,
 • przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych,
 • podział obowiązków – ADO, ABI, ASI.

Przedstawicieli organizacji prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Powstańców 70/3, telefonicznie pod numerem 32/307-53-29, lub mailowo na adres cas@opschorzow.pl