Półkolonie 2021

Półkolonie organizowane w ramach naszego zadania odbywały się w dniach od 05.07.2021 do 16.07.2021 w siedzibie świetlicy środowiskowej w Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie w godzinach od 10:00 do 14:00. Do opieki nad wychowankami zatrudniono dwóch wychowawców i asystenta romskiego d.s. świetlicowych. Osoby te na co dzień pracują w świetlicy, więc są dzieciom znane i przez nie lubiane. W każdym dniu asystent przygotowywał posiłek (kanapki, owoce i napój).

Staraliśmy się bardzo urozmaicić naszą ofertę.

 • 05.07.2021 – Wycieczka na wodny plac zabaw w Chorzowie
 • 06.07.2021 – Dzień sportu
 • 07.07.2021 – Warsztaty rękodzieła artystycznego – wykonywanie toreb
 • 08.07.2021 – Basen „Skałka” – Świętochłowice
 • 09.07.2021 – Sala Zabaw „Hopsa” Chorzów
 • 12.07.2021 – Legendia – Śląskie Wesołe Miasteczko
 • 13.07.2021 – Warsztaty rękodzieła artystycznego – wykonywanie zegarów
 • 14.07.2021 – Kino „Grajfka” Chorzów film pt. „Moje wakacje z Rudym”
 • 15.07.2021 – Basen kryty Chorzów
 • 16.07.2021 – FREE STYLE PARK – sala zabaw

Półkolonie cieszyły się dużym powodzeniem, w dużym stopniu urozmaiciły naszym wychowankom czas wolny i pozytywnie wpłynęły na ich rozwój psycho – ruchowy.

Śląskie Lokalnie 2021-2023

Instytut Pracy i Edukacji w Gliwicach wraz z partnerem – Instytutem Rozwoju Rynku Pracy jako operatorzy projektu Śląskie Lokalnie 2021-2023 zapraszają do składania wniosków w programie dotacyjnym finansowanym z Narodowego Instytutu Wolności. Nabór wniosków rozpoczął się 30 lipca 2021 i potrwa do 31 sierpnia 2021. Nabór odbędzie się za pośrednictwem strony fioslaskie.com.

Celem projektu jest rozwój młodych organizacji i grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego, poprzez zorganizowanie konkursu mikrograntowego. Realizatorzy będą mogli starać się o mikrogranty w wysokości od 1000 do 5000 zł.

Więcej informacji o projekcie praz wszystkie potrzebne do złożenia wniosku dokumenty znajdą Państwo na stronie fioslaskie.com

Śniadanie na Trawie

Nieczęsto zdarza się, aby pracownicy ZUS udzielali porad poza standardowymi dniami i godzinami urzędowania Zakładu.

Wyjątkiem od ogólnie obowiązujących zasad będzie:
sobota, 21 sierpnia 2021 r.

w tym dniu ZUS rozstawi swoje specjalne stoisko podczas Śniadania na Trawie organizowanego przez Park Śląski

miejsce: Park Śląski w Chorzowie – Rosarium
w godzinach od 10:00 do 13:00

Zakres działań w trakcie „Śniadania na Trawie”:

 • zakładanie profili na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) – profil PUE to znaczne ułatwienie dla wszystkich klientów ZUS, pozwala m.in. na elektronicznie składanie wniosków o 300+
 • wsparcie w składaniu wniosków o 300+ (od 1 lipca wnioski o świadczenie w ramach projektu „Dobry start” możesz złożyć tylko drogą elektroniczną, przez PUE ZUS).
 • porady ekspertów ZUS

Co powinien przygotować rodzic dziecka, by złożyć wniosek o 300+

 • dowód osobisty
 • nr PESEL dziecka
 • nazwę i adres szkoły, do której od września pójdzie dziecko
 • adres email i numer telefonu
 • nr rachunku bankowego

Coś dla dzieci

 • dla dzieci przygotowaliśmy garść wiedzy o ubezpieczeniach: każde dziecko ma szansę dowiedzieć się czegoś nowego, ciekawego i przydatnego
 • konkursy, krzyżówki, quizy
 • gadżety i nagrody

Zapraszamy

Inkubator Włączenia Społecznego

Na prośbę Organizatorów informujemy o trwającym naborze na innowacje społeczne dotyczące włączenia społecznego. Nabór jest organizowany w ramach projektu Inkubator Włączenia Społecznego, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Uniwersytet Jagielloński.

Celem projektu jest wsparcie i upowszechnienie innowacyjnych pomysłów, które przyczynią się do rozwiązania problemów osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego. Inkubator, utworzony w ramach projektu, jest miejscem, gdzie każda osoba/instytucja mająca pomysł na innowację społeczną z terenu całego kraju, może się zgłosić w celu uzyskania wsparcia i pomocy w rozwoju swojego pomysłu. Projekt zakłada udzielenie grantów na 60 innowacji społecznych oraz upowszechnienie 6 z nich. Maksymalna kwota grantu na innowację wynosi 100 000 PLN, średnia wartość grantu to 49 000 PLN.

Czym jest włączenie społeczne i jakich innowacji szukamy?

Poszukujemy innowacji społecznych, które wspierają rozwiązanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie.
Dodatkowo, wypracowane rozwiązania powinny pozwolić na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce w obszarze włączenia społecznego, tj. integracji społecznej i zawodowej, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, oddalenia od rynku pracy, obciążenia rolami opiekuńczymi, wyzwań związanych z wiekiem czy niepełnosprawnościami, etc.

Jak oceniamy innowacyjność?

Przede wszystkim szukamy rozwiązań innowacyjnych w skali kraju, czyli takich które są zupełnie nowe albo takich, które w istotny sposób usprawniają już wykorzystywane rozwiązania. Poszukujemy nowatorskich form pomocy i asysty, usług, narzędzi, metod działania i sposobów komunikacji.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie „Inkubator Włączenia Społecznego”?

 • Projekt stwarza szanse na opracowanie, sprawdzenie oraz wdrożenie swojego autorskiego rozwiązania
 • Daje możliwość eksperymentowania w bezpiecznym środowisku, przy wsparciu opiekunów innowacji
 • Innowator znajdzie się w szczególnym gronie kreatywnych osób, zaangażowanych w rozwój innowacji społecznych i zmianę społeczną
 • W projekcie nie trzeba obawiać się porażki – tolerujemy ryzyko wpisane w ideę testowania nowych rozwiązań
 • Skupiamy się na efektach innowacji i tak też ją rozliczymy (bez dokumentów księgowych)
 • Finansujemy 100% kosztów testowania innowacji (średnia wartość grantu to od. 49 tys. zł)
 • Projekt ma zasięg ogólnopolski – do udziału w Inkubatorze mogą zgłosić się podmioty i osoby z terenu całego kraju

Już teraz zapraszamy wszystkie organizacje zainteresowane projektem i pozyskaniem środków na innowacje na spotkanie z cyklu Śniadania przy innowacjach, organizowane on-line na platformie zoom przez FRDL MISTiA i FRDL POST.
Śniadania są przeznaczone dla osób i podmiotów z całej Polski, poszukujących inspiracji do innowacyjnych rozwiązań na rzecz grup wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na spotkania zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, reprezentujące NGO, JST, instytucje kultury, edukacji, MŚP, uczelnie, a nawet osoby indywidualne, które mają innowacyjny zmysł! Najbliższe spotkanie już 5 sierpnia o godzinie 10.00 (on-line, platforma zoom).

W celu rejestracji na spotkanie prosimy o zgłoszenie imienia i nazwiska oraz nazwy organizacji na e-mail: agnieszka.zanczak@frdl.rzeszow.pl

Szczegóły i dokumentacja dot. projektu: https://rops.krakow.pl/innowacje-spoleczne/inkubator-wlaczenia-spolecznego/informacje-o-naborze.
Konsultacje: iws@rops.krakow.pl lub tel: (+48) 12 422 06 36 | w. 34