Świetlica we Freestyle Parku

Dnia 21.06.2022 wychowankowie świetlicy uczestniczyli w wycieczce do Freestyle Parku w Chorzowie. Na miejscu dzieci mogły do woli dać upust swojej nieokiełznanej energii, wyżywając się na trampolinach, oczywiście pod czujnym okiem wychowawców.

Jednocześnie przypominamy, że zajęcia świetlicowe będą odbywać się do końca czerwca. W lipcu i sierpniu nastąpi przerwa wakacyjna, a od września świetlica wróci „pełną parą”.

Lodołamacze 2022

Zapraszamy do udziału w 17 Edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze 2022

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od 17 lat przyznają prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze.

Kampania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych Lodołamacze propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu. Istotą Kampanii Lodołamacze jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk. Pragniemy, by idea Konkursu zainteresowała również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy.

Konkurs przez te wszystkie lata pozwolił nam na docenienie dziesiątek firm, osób i instytucji. Stał się marką, a statuetka Lodołamacza jest symbolem otwartości, i zaangażowania. O tym, jak ważny jest to konkurs i jak dużo znaczy w nim udział i nagroda świadczą dziesiątki, setki zgłoszeń w każdej edycji.

Szczegóły oraz regulamin dostępne na stronie lodolamacze.info.pl

Świetlica

Wojna w Ukrainie zmieniła oblicze naszej świetlicy. Oprócz dzieci z romskiej mniejszości etnicznej i ich nie-romskich przyjaciół na zajęciach pojawiają się także mali Ukraińcy. Początkowo były to także dzieci romskie, natomiast ostatnio uczęszczają nie-romowie ukraińscy. Biorą udział w zajęciach edukacyjnych, plastycznych, muzycznych, a ponieważ uczą się w polskich szkołach to odrabiają zadania domowe. W chwili obecnej ich frekwencja nie jest regularna, ale mamy nadzieję, że od września będą odwiedzać nas częściej.

Dni Tolerancji – Równi Sobie – Wycieczka do Przybynowa

W dniu 4.06.2022 wychowankowie świetlicy działającej w ramach Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polce na lata 2021-2030 oraz zaprzyjaźnionej Chatki prowadzonej przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce” byli w Przybynowie w Gospodarstwie Agroturystycznym „Pod Skałką”. Wyprawa ta była tzw. II Dniem Tolerancji realizowanym w ramach zdania „Dni Tolerancji – Równi Sobie”.

Dzieci brały udział w warsztatach edukacyjnych m.in. „Skąd się bierze mleko?”, „Co z tego będzie, gdy kura na grzędzie?”, a także laboratorium szalonego naukowca, z „jajecznym rentgenem”.

Mimo złej aury atmosfera była bardzo pogodna, a humory dopisywały wszystkim.

Zmiana formy udzielania porad prawnych

Informujemy, że zgodnie z §1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25. marca 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2022r. poz. 679 z późn. zm.) od dnia 13 czerwca br. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Chorzów odbywać się będzie osobiście w punkcie.