Nagrody Prezydenta Miasta 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W REALIZACJI POLITYKI SPOŁECZNEJ CHORZOWA ORAZ WNIOSKÓW O MEDAL ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE SPOŁECZNEJ

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Chorzów przyznaje Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa oraz Medale za osiągnięcia w dziedzinie społecznej.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatów do ww. Nagrody i Medalu spośród osób, instytucji i podmiotów, które w sposób szczególny zaznaczają swoją obecność w obszarze polityki społecznej Naszego Miasta.

Przyznane Nagrody i Medale wręczane będą w dniu 16 listopada br. w ramach obchodów Dnia Służb Społecznych w Chorzowie.

Wnioski z kandydaturami należy składać na obowiązujących formularzach, które można pobrać pod następującymi linkami:

  • Zarządzenie Nr OR.227.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa
  • Zarządzenie Nr OR.226.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyznania medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej

Wnioski o Nagrodę Prezydenta Miasta oraz Medale można składać:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Chorzów w Wydziale Polityki Społecznej (pokój 226) lub w kancelarii ogólnej (pokój nr 2),
  • lub nadsyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Chorzów, Wydział Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

Termin składania wniosków ustalony przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej upływa z dniem 2 października 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów pod numerem telefonu: (32) 416-50-00 wew. 9225