Śląskie NOWE FIO

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika informują, że rozpoczyna się nabór wniosków do programu grantowego „Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023”.

Ogłaszamy DWA konkursy:

1. Konkurs: „Mikrodotacje na realizację lokalnych inicjatyw”
Przedmiot konkursu: realizacja inicjatyw w sferze pożytku publicznego.
Uprawnieni Wnioskodawcy:
– Młode organizacje pozarządowe
– Grupy nieformalne (3 osoby) działające samodzielnie
– Grupy nieformalne działające wspólnie z patronem
Obszar: województwo śląskie
Kwota dofinansowania: od 2.000 zł do 8.000 zł
Okres realizacji: od 4.10.2021 r. do 19.11.2021 r., minimum 30 dni
Sposób składania: wnioski przyjmowane są elektronicznie przez platformę www.witkac.pl
Termin naboru: od 6.09.2021 r. (godzina 9:00) do 20.09.2021 r. (godzina 12:00)

2. Konkurs: „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”
Przedmiot konkursu: rozwój młodych organizacji pozarządowych.
Uprawnieni Wnioskodawcy: młode organizacje pozarządowe
Obszar: województwo śląskie
Kwota dofinansowania: od 2.000 zł do 6.000 zł
Okres realizacji: od 4.10.2021 r. do 19.11.2021 r., minimum 30 dni
Sposób składania: wnioski przyjmowane są elektronicznie przez platformę www.witkac.pl
Termin naboru: od 6.09.2021 r. (godzina 9:00) do 20.09.2021 r. (godzina 12:00)

Szczegółowe zasady dotyczące obu naborów określone są w Regulaminie dostępnym na stronie www.fio.bcp.org.pl w zakładce Dokumenty

Kontakt:
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości tel. 699 713 353, 699 713 283, fio@bcp.org.pl
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS tel. 32 739 55 12, 32 423 70 34, fio@cris.org.pl

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności CRSO ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

0 Udostępnień

Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

W dniu 5.10.2021 o godzinie 16:30 Centrum Aktywizacji Społecznej organizuje szkolenie skierowane dla osób zarządzających NGO, odpowiedzialnych za wdrożenie standardów dostępności architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej, cyfrowej, określonych wymogami Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy niezbędnej do realizacji wymogu dotyczącego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w świetle ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szkolenie pozwoli uczestnikom na nabycie samodzielności w zakresie wdrażania dostępności w swojej organizacji, weryfikacji procedur oraz istniejących już rozwiązań w swojej instytucji.

Program szkolenia

 1. Identyfikacja osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich potrzeby
 2. Podstawy prawne – Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Ustawa o dostępności cyfrowej, Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
 3. Kto jest zobowiązany do wdrożenia rozwiązań z zakresu dostępności.
 4. Projektowanie uniwersalne oraz racjonalne usprawnianie
 5. Obszary dostępności – Dostępność architektoniczna, komunikacyjno-informacyjna, cyfrowa – omówienie podstaw i minimalne wymogi
 6. Sposoby zapewniania dostępności – projektowanie uniwersalne, racjonalne usprawnienia, dostęp alternatywny.
 7. Koordynator ds. dostępności – zadania, obowiązki, organizacja i planowanie działań.
 8. Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 9. Plan poprawy dostępności cyfrowej, audyty.
 10. Wnioski o zapewnienie dostępności.
 11. Dostosowanie podmiotu w zakresie informacyjno-komunikacyjnym
 12. Informowanie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
 13. Dostępność cyfrowa – dostępne dokumenty (WORD, PDF), strony i multimedia, podstawowe badanie dostępności cyfrowej
 14. Skarga na brak dostępności. Grzywna w celu przymuszenia do wykonania nakazu zapewnienia dostępności.
 15. Fundusz Dostępności.

Chętne osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 307 53 29 lub e-mailowy pod adresem cas@opschorzow.pl w terminie do 24.09.2021.

Ilość zgłoszeń ograniczona.

0 Udostępnień

Dzień Służb Społecznych 2021

Szanowni Państwo,

Jak co roku Prezydent Miasta Chorzów przyznaje Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa oraz Medale za osiągnięcia w dziedzinie społecznej.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatów do ww. Nagrody i Medalu spośród osób, instytucji, i podmiotów, które w sposób szczególny zaznaczają swoją obecność w obszarze polityki społecznej Naszego Miasta.

Wnioski o Nagrodę Prezydenta Miasta oraz Medale można składać:

 • osobiście w Urzędzie Miasta Chorzów w Wydziale Polityki Społecznej (pokoje 225 i 226), lub w kancelarii ogólnej (pokój nr 2),
 • lub nadsyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Chorzów, Wydział Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

w terminie do dnia 4 października 2021r.

Wnioski z kandydaturami należy składać na obowiązujących formularzach ustalonych w poniższych Zarządzeniach, które można pobrać pod następującymi linkami:

Dodatkowych informacji udziela Pani Karolina Kubiś w Urzędzie Miasta Chorzów, Wydział Polityki Społecznej (pokój 225) – tel. 32 416 50 00 wew. 9225.

Wręczenie przyznanych Nagród i Medali nastąpi w dniu 18 listopada br. podczas obchodów Dnia Służb Społecznych w Chorzowie.

0 Udostępnień

Generator Dostępności: V tura naboru zgłoszeń – ogłoszenie o naborze

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych ogłasza V turę naboru do Inkubatora „Generator Dostępności”:

„Poszukujemy nowych rozwiązań służących poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych z ograniczeniami mobilności lub percepcji. Zapraszamy do inkubatora każdego: osoby, organizacje, instytucje oraz firmy z całej Polski, które chcą tworzyć i rozwijać nowatorskie rozwiązania. Zapewniamy wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe.

Zależy nam na współpracy z zaangażowanymi ludźmi, którzy dobrze znają sytuację i potrzeby grup, z którymi chcą pracować. Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2021r.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia

0 Udostępnień

Śląskie Lokalnie 2021-2023

Instytut Pracy i Edukacji w Gliwicach wraz z partnerem – Instytutem Rozwoju Rynku Pracy jako operatorzy projektu Śląskie Lokalnie 2021-2023 zapraszają do składania wniosków w programie dotacyjnym finansowanym z Narodowego Instytutu Wolności. Nabór wniosków rozpoczął się 30 lipca 2021 i potrwa do 31 sierpnia 2021. Nabór odbędzie się za pośrednictwem strony fioslaskie.com.

Celem projektu jest rozwój młodych organizacji i grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego, poprzez zorganizowanie konkursu mikrograntowego. Realizatorzy będą mogli starać się o mikrogranty w wysokości od 1000 do 5000 zł.

Więcej informacji o projekcie praz wszystkie potrzebne do złożenia wniosku dokumenty znajdą Państwo na stronie fioslaskie.com

0 Udostępnień

Śniadanie na Trawie

Nieczęsto zdarza się, aby pracownicy ZUS udzielali porad poza standardowymi dniami i godzinami urzędowania Zakładu.

Wyjątkiem od ogólnie obowiązujących zasad będzie:
sobota, 21 sierpnia 2021 r.

w tym dniu ZUS rozstawi swoje specjalne stoisko podczas Śniadania na Trawie organizowanego przez Park Śląski

miejsce: Park Śląski w Chorzowie – Rosarium
w godzinach od 10:00 do 13:00

Zakres działań w trakcie „Śniadania na Trawie”:

 • zakładanie profili na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) – profil PUE to znaczne ułatwienie dla wszystkich klientów ZUS, pozwala m.in. na elektronicznie składanie wniosków o 300+
 • wsparcie w składaniu wniosków o 300+ (od 1 lipca wnioski o świadczenie w ramach projektu „Dobry start” możesz złożyć tylko drogą elektroniczną, przez PUE ZUS).
 • porady ekspertów ZUS

Co powinien przygotować rodzic dziecka, by złożyć wniosek o 300+

 • dowód osobisty
 • nr PESEL dziecka
 • nazwę i adres szkoły, do której od września pójdzie dziecko
 • adres email i numer telefonu
 • nr rachunku bankowego

Coś dla dzieci

 • dla dzieci przygotowaliśmy garść wiedzy o ubezpieczeniach: każde dziecko ma szansę dowiedzieć się czegoś nowego, ciekawego i przydatnego
 • konkursy, krzyżówki, quizy
 • gadżety i nagrody

Zapraszamy

0 Udostępnień

Inkubator Włączenia Społecznego

Na prośbę Organizatorów informujemy o trwającym naborze na innowacje społeczne dotyczące włączenia społecznego. Nabór jest organizowany w ramach projektu Inkubator Włączenia Społecznego, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Uniwersytet Jagielloński.

Celem projektu jest wsparcie i upowszechnienie innowacyjnych pomysłów, które przyczynią się do rozwiązania problemów osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego. Inkubator, utworzony w ramach projektu, jest miejscem, gdzie każda osoba/instytucja mająca pomysł na innowację społeczną z terenu całego kraju, może się zgłosić w celu uzyskania wsparcia i pomocy w rozwoju swojego pomysłu. Projekt zakłada udzielenie grantów na 60 innowacji społecznych oraz upowszechnienie 6 z nich. Maksymalna kwota grantu na innowację wynosi 100 000 PLN, średnia wartość grantu to 49 000 PLN.

Czym jest włączenie społeczne i jakich innowacji szukamy?

Poszukujemy innowacji społecznych, które wspierają rozwiązanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie.
Dodatkowo, wypracowane rozwiązania powinny pozwolić na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce w obszarze włączenia społecznego, tj. integracji społecznej i zawodowej, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, oddalenia od rynku pracy, obciążenia rolami opiekuńczymi, wyzwań związanych z wiekiem czy niepełnosprawnościami, etc.

Jak oceniamy innowacyjność?

Przede wszystkim szukamy rozwiązań innowacyjnych w skali kraju, czyli takich które są zupełnie nowe albo takich, które w istotny sposób usprawniają już wykorzystywane rozwiązania. Poszukujemy nowatorskich form pomocy i asysty, usług, narzędzi, metod działania i sposobów komunikacji.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie „Inkubator Włączenia Społecznego”?

 • Projekt stwarza szanse na opracowanie, sprawdzenie oraz wdrożenie swojego autorskiego rozwiązania
 • Daje możliwość eksperymentowania w bezpiecznym środowisku, przy wsparciu opiekunów innowacji
 • Innowator znajdzie się w szczególnym gronie kreatywnych osób, zaangażowanych w rozwój innowacji społecznych i zmianę społeczną
 • W projekcie nie trzeba obawiać się porażki – tolerujemy ryzyko wpisane w ideę testowania nowych rozwiązań
 • Skupiamy się na efektach innowacji i tak też ją rozliczymy (bez dokumentów księgowych)
 • Finansujemy 100% kosztów testowania innowacji (średnia wartość grantu to od. 49 tys. zł)
 • Projekt ma zasięg ogólnopolski – do udziału w Inkubatorze mogą zgłosić się podmioty i osoby z terenu całego kraju

Już teraz zapraszamy wszystkie organizacje zainteresowane projektem i pozyskaniem środków na innowacje na spotkanie z cyklu Śniadania przy innowacjach, organizowane on-line na platformie zoom przez FRDL MISTiA i FRDL POST.
Śniadania są przeznaczone dla osób i podmiotów z całej Polski, poszukujących inspiracji do innowacyjnych rozwiązań na rzecz grup wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na spotkania zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, reprezentujące NGO, JST, instytucje kultury, edukacji, MŚP, uczelnie, a nawet osoby indywidualne, które mają innowacyjny zmysł! Najbliższe spotkanie już 5 sierpnia o godzinie 10.00 (on-line, platforma zoom).

W celu rejestracji na spotkanie prosimy o zgłoszenie imienia i nazwiska oraz nazwy organizacji na e-mail: agnieszka.zanczak@frdl.rzeszow.pl

Szczegóły i dokumentacja dot. projektu: https://rops.krakow.pl/innowacje-spoleczne/inkubator-wlaczenia-spolecznego/informacje-o-naborze.
Konsultacje: iws@rops.krakow.pl lub tel: (+48) 12 422 06 36 | w. 34

0 Udostępnień

„Rodzina jest najważniejsza” – konkurs dla organizacji pozarządowych

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wraz z Radą ds. Rodziny ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny pod hasłem „Rodzina jest najważniejsza”. Patronat honorowy nad tą inicjatywą objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed.

Celem konkursu jest promocja i prezentacja działań wspierających oraz promujących rodzinę. Rada ds. Rodziny działająca przy Wojewodzie Śląskim chce w ten sposób wyróżnić organizacje działające na terenie naszego województwa, które służą i działają na rzecz rodzin.

Aby wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego maksymalnie 10-minutową prezentację (film, pokaz slajdów itp.) przedstawiającą różnorodne i najciekawsze akcje podjęte na rzecz rodziny w ostatnim okresie działania organizacji. Na zgłoszenia czekamy do 17 września 2021 roku.

Prace konkursowe (wraz z kompletem dokumentów, które są wskazane w Regulaminie) należy złożyć lub przysłać w terminie na adres Kancelarii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25) z dopiskiem: Konkurs dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny pod hasłem „Rodzina jest najważniejsza”.

Rozstrzygnięcie nastąpi do 4 października 2021 roku, a wygraną w konkursie są wycieczki dla 40 osób – do Warszawy, w Beskid Żywiecki oraz po Kanale Gliwickim.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie, który można pobrać poniżej.

Zachęcamy organizacje pozarządowe do udziału w konkursie!

Załączniki:

0 Udostępnień

Dni Otwarte PRIME TIME WRESTLING

Polskie Towarzystwo Wrestlingowe informuje, że już 10-11 lipca odbędą się DNI OTWARTE PTW, w ramach których ugościmy w ringu Prime Time Wrestling chętnych adeptów i adeptki naszej ukochanej dyscypliny. Do Waszej dyspozycji będą trenerzy Gracjan Korpo, Nano Lopez oraz Arkadiusz Pan Pawłowski. W ramach dwudniowej imprezy będziecie mieli okazję zobaczyć jak wygląda trening wrestlingowy, postawić po raz pierwszy stopę w profesjonalnym ringu, sprawdzić swoje zdolności krasomówcze przed kamerą, uczyć się od najlepszych, a także zobaczyć pokazową walkę wrestlingową.

Wstęp wolny.

UWAGA!
Obowiązują zapisy na stronie: https://primetimewrestling.pl/dni-otwarte/
Adres: ul. Targowa 7, Chorzów.

0 Udostępnień

CAS na Festyn

W dniu 25.06.2021 odbył się w Centrum Aktywizacji Społecznej festyn organizacyjny w ramach tzw. „Dni Tolerancji – Równi Sobie”. To zadanie jedno z wielu Programu „Romowie Jutra” które Centrum z powodzeniem realizuje od 6 lat.

W festynie brali udział dzieci i młodzież świetlicy romskiej oraz świetliczanie „Chatki” prowadzonej przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy Serce. Działania uświadamiające na warsztatach integracyjnych w Skansenie w dniu 28.05.2021 (o których pisaliśmy wcześniej) utrwalone na projekcji filmu „Pinokio” były kontynuowane na piątkowym festynie. To wszystko oczywiście w formie zabawy, w przyjaznej atmosferze przy grillu, żurku i słodkościach. Oprócz młodzieży w imprezie brali udział również seniorzy działający w CAS. W ten sposób przedsięwzięcie to miało także charakter integracji międzypokoleniowej.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział i zaangażowanie. Specjalne podziękowania należą się Fundacji „W każdym wieku” za pełen profesjonalizm w pracy z dziećmi, Teatrowi GABI ART za rozkręcenie zabawy, za prowadzenie animacji, firmie Grajfka za stworzenie możliwości rozwoju manualnego przy tworzeniu ekologicznych pachnących mydełek, Stowarzyszeniu SSKS „Silesia” za użyczenie sprzętu nagłaśniającego, Chorzowskiemu Centrum Kultury za wypożyczenie zastępczej sceny – trawki, MORiS za użyczenie i rozstawienie namiotów, Zespołowi Szkół Budowlanych w Chorzowie za stoły i ławki piknikowe.

0 Udostępnień