Uwaga!

UWAGA:
W nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wprowadzonej ustawą z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875), zniesiono obowiązek składania oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 i 4 Ogłoszenia Prezydenta Miasta o przedłużeniu okresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzów za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wprowadzono również możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej – zgodnie z ustawą w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość w czasie stanu epidemii, oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku również nie pobiera się.

Przed umówieniem/zapisaniem się na wizytę należy zapoznać się z klauzulą RODO dotyczącą ochrony danych osobowych, dostępną poniżej:

Klauzula RODO

Aby skorzystać z porady prawnej lub obywatelskiej, w tym nieodpłatnej mediacji, należy zgłosić się telefonicznie lub mailowo i umówić termin wizyty.

Porady do odwołania odbywają się w trybie zdalnym.

Zgłoszeń należy dokonać pod numerem 32 307 53 29 (Centrum Aktywizacji Społecznej) od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątek od 7.00 do 13.00, na adres poczty elektronicznej pomocprawna@opschorzow.pl lub on-line przez stronę internetową Miasta Chorzów https://mieszkancy.chorzow.eu/article/3-jak-uzyskac-bezplatna-pomoc-prawna

Czytaj dalej Uwaga!

0 Udostępnień

Zajęcia w CAS

Centrum Aktywizacji Społecznej informuje, że od sierpnia wznawia zajęcia pracownia rękodzieła artystycznego, zdrowego stylu życia oraz rozpoczynają się zajęcia taneczno-ruchowe.

Wszystko odbywać się będzie w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczestnicy obowiązkowo powinni posiadać maseczki i przed przystąpieniem do zajęć dezynfekować dłonie płynem znajdującym się w specjalnych dozownikach.

Chętnych zapraszamy do udziału w zajęciach. Poniżej przedstawiamy harmonogram na sierpień i wrzesień:

  • Zajęcia ze zdrowego stylu życia – każdy wtorek od 4.08.2020 w godz. 10:00-12:00
  • Rękodzieło artystyczne – każdy czwartek od 6.08.2020 w godz. 14:00-16:00
  • Zajęcia taneczno-ruchowe – 11.08.2020 wyjątkowo we wtorek w godzinach 12:00-13:00
    od 20.08.2020 w każdy kolejny czwartek 9:30-11:00

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie swojego udziału telefonicznie pod numerem 32 307 53 29 lub osobiście w siedzibie CAS przy ul. Powstańców 70/3.

0 Udostępnień

Dziś (30 czerwca) ostatni dzień na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego za 2019 rok

W 2020 r. z powodu koronawirusa przesunięto terminy sprawozdawcze. Jednak przesuniętych terminów też należy pilnować. Właśnie dziś upływa jeden z nich. Jeśli więc w marcu, w standardowym terminie, nie sporządziliście i nie podpisaliście sprawozdania finansowego, to musicie zrobić to teraz.

Na sporządzenie i podpisanie sprawozdania mieliśmy w 2020 roku dodatkowe trzy miesiące. Te trzy miesiące właśnie mijają. Wierzymy, że większość z Was ma już opisywany tu obowiązek sprawozdawczy za sobą. Tym, którzy czekali do ostatniej chwili, przypominamy o upływającym terminie i zbieramy dla nich informacje, mogące się przydać na tym etapie realizacji obowiązków sprawozdawczych.

Czytaj dalej w serwisie NGO.pl

0 Udostępnień

Zaproś RCW do swojej organizacji online

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w dobie COVID-19 podejmuje intensywne działania mające na celu wspieranie akcji wolontariackich oraz organizatorów akcji wolontariackich.

Ze względu na wymogi sanitarne wsparcie dla organizatorów wolontariatu RCW świadczy online – za pomocą platform Zoom (wersja płatna), Google Meet, i innych w zależności od potrzeb i liczebności grupy.

Szkoleniowcy RCW są gotowi, aby nieodpłatnie przeprowadzić w COPach, organizacjach i instytucjach zamknięte szkolenia czy też doradztwo. W ofercie znajdują się:

  1. Szkolenia dla nowych wolontariuszy, wprowadzające ich w temat wolontariatu;
  2. Szkolenia rozwijające dla wolontariuszy, z takimi, z którymi organizacje współpracują już od dłuższego czasu i który wymagają rozwoju konkretnych umiejętności;
  3. Szkolenia dot. organizacji wolontariatu i dla koordynatorów wolontariatu – np. o tym, jak organizować wolontariat seniorów, jak nawiązać współpracę ze szkołą, jak organizować działania z udziałem społeczności lokalnej;
  4. Doradztwo z zakresu wolontariatu.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji i porozmawiać o tym, co wspólnie możemy zrobić dla organizacji i wolontariuszy prosimy o kontakt: 502 771 669 lub agnieszka@slaskie-wolontariat.org.pl.

Pełna informacja dostępna jest tutaj: http://www.slaskie-wolontariat.org.pl/aktualnosci/zapros-rcw-do-swojej-organizacji-online/

0 Udostępnień