Obchody majowe

Prezydent Chorzowa, Przewodniczący Rady Miasta oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chorzowie serdecznie zapraszają przedstawicieli środowisk kombatanckich, stowarzyszeń, zakładów pracy, szkół, harcerzy, mieszkańców i radnych miasta na oficjalne uroczystości upamiętniające 226 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 96 Rocznicę Wybuchu III Powstania Śląskiego, 72 rocznicę zakończenia II wojny światowej oraz 23 rocznicę sprowadzenia relikwii Patrona Miasta św. Floriana do Chorzowa w dniach 2-4 oraz 8 maja 2017 roku.

Program obchodów

VI Rowerowy Rajd Nadziei

Hospicjum w Chorzowie serdecznie zaprasza 1 maja 2017 wszystkich rowerzystów do udziału w „VI Rowerowym Rajdzie Nadziei”.

Rajd, mający charakter wspólnego przejazdu wszystkich uczestników, przejedzie ulicami Miasta Chorzów, alejkami Parku Śląskiego i Skansenu, trasa liczy ok. 15 km. Początek – godzina 13:00 przy Hospicjum – skwer na ul. Dyrekcyjnej. Meta w Skansenie podczas „Śląskich Godów”.

Dlaczego akurat rajd rowerowy? Aby pokazać, że hospicjum można pomagać na wszystkie sposoby, nie tylko pracując bezpośrednio przy łóżku chorego. Dzięki tej akcji każdy może włączyć się w charytatywną działalność hospicjum, każdy może pomóc, niezależnie od wieku. Wszystkie poprzednie edycje Rowerowego Rajdu Nadziei spotkały się z dużym zainteresowaniem rowerzystów. W ubiegłym roku wraz z nami przejechało około 350 uczestników.

Rajd zorganizowany jest w ramach IX Chorzowskiej Kampanii Pola Nadziei, na starcie przeprowadzona zostanie zbiórka pieniędzy na wsparcie Hospicjum i zakup nowego sprzętu medycznego dla pacjentów.

PROJEKT „SIĘGNIJ PO DOTACJE NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ” – LEVEL Sp. z o.o.

PROJEKT „SIĘGNIJ PO DOTACJE NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ” jest organizowany przez LEVEL Sp. z o.o., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Własny biznes staje się coraz bardziej popularnym pomysłem na ukierunkowanie swojej ścieżki kariery zawodowej. Rozpoczęcie działalności wymaga sporo odwagi i determinacji, ale stwarza też duże pole manewru w działaniu dając bezcenne doświadczenie.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest zwiększenie poprawy zdolności do samozatrudnienia w okresie 24 miesięcy wśród 30 osób powyżej 50 roku życia niepracujących (bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo) zamieszkałych w woj. śląskim, które planują założenie działalności gospodarczej poprzez udzielenie wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo szkoleniowe przed i w trakcie jej prowadzenia.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, spełniających łącznie następujące warunki:

 1. ukończyły 50 rok życia (osoby, które w chwili przystąpienia do projektu mają ukończony 50 r.ż.);
 2. zamieszkują (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z 4 powiatów województwa śląskiego, tj.:
  • m. Piekary Śląskie,
  • m. Ruda Śląska,
  • m. Świętochłowice,
  • m. Chorzów.
 3. zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą (adres/siedziba zakładu głównego działalności) na terenie województwa śląskiego;
 4. są osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo/biernymi zawodowo.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w I turze – 30 osób.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i procesu rekrutacji na stronie http://dotacjawlasnadzialalnosc.pl/ w zakładce REKRUTACJA

Czas trwania projektu: 2016-10-01 – 2018-05-31