Zaginiony – Marcin Pisulski

24 listopada 2012 r. w Świętochłowicach (woj. śląskie) zaginął Marcin Pisulski. Ma 34 lata, 173 cm wzrostu i szare oczy.

Ktokolwiek widział Marcina Pisulskiego lub ma jakiekolwiek informacje o jego losie proszony jest o kontakt z ITAKĄ – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych pod numerem 22 654 70 70. Można również napisać w tej sprawie do ITAKI: itaka@zaginieni.pl. Naszym informatorom gwarantujemy dyskrecję. Zdjęcie Marcina Pisulskiego oraz innych zaginionych: www.zaginieni.pl

 

PROJEKT „SIĘGNIJ PO DOTACJE NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ” – LEVEL Sp. z o.o.

PROJEKT „SIĘGNIJ PO DOTACJE NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ” jest organizowany przez LEVEL Sp. z o.o., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Własny biznes staje się coraz bardziej popularnym pomysłem na ukierunkowanie swojej ścieżki kariery zawodowej. Rozpoczęcie działalności wymaga sporo odwagi i determinacji, ale stwarza też duże pole manewru w działaniu dając bezcenne doświadczenie.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest zwiększenie poprawy zdolności do samozatrudnienia w okresie 24 miesięcy wśród 30 osób powyżej 50 roku życia niepracujących (bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo) zamieszkałych w woj. śląskim, które planują założenie działalności gospodarczej poprzez udzielenie wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo szkoleniowe przed i w trakcie jej prowadzenia.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, spełniających łącznie następujące warunki:

 1. ukończyły 50 rok życia (osoby, które w chwili przystąpienia do projektu mają ukończony 50 r.ż.);
 2. zamieszkują (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z 4 powiatów województwa śląskiego, tj.:
  • m. Piekary Śląskie,
  • m. Ruda Śląska,
  • m. Świętochłowice,
  • m. Chorzów.
 3. zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą (adres/siedziba zakładu głównego działalności) na terenie województwa śląskiego;
 4. są osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo/biernymi zawodowo.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w I turze – 30 osób.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i procesu rekrutacji na stronie http://dotacjawlasnadzialalnosc.pl/ w zakładce REKRUTACJA

Czas trwania projektu: 2016-10-01 – 2018-05-31

Stowarzyszenie Freeland – relacja ze spektaklu „Skrzypek na Dach(a)u”

Stowarzyszenie muzyczno-teatralne Freeland współpracuje ze Stowarzyszeniem Artystów Tułaczy już od września 2016r. Efekty tej wspólnej działalności były widoczbe podzczas występów kolędowych Freeland w różnych środowiskach lokalnych miasta Chorzów. Tym razem Freeland został zaproszony do wspólnej realizacji spektaklu muzycznego „Skrzypek na Dach(a)u”, wystawianego na deskach naszego SDK w Chorzowie. To oparta na znanej powieści Szolema Alejchema „Dzieje Tewji Mleczarza”, która z ukraińskiej przestrzeni sztetli przenosi nas w otoczone murami pogardy i nienawiści żydowskie getto obnażające istotę ludzkiej natury. Ta dosyć kontrowersyjna próba ukazania prawdziwego żydowskiego ducha odwiecznych tradycji, zestawiona z brutalną rzeczywistością wojny – bawi i wzrusza, uświadamiając co tak naprawdę stanowi sekret długowieczności judaistycznej kultury, która po dziś dzień oddziałuje na naszą współczesną cywilizację. Realizowana przez młodych, ambitnych artystów – członków Stowarzyszenia Artystów Tułaczy oraz Stowarzyszenia Freeland, których zamiarem było ukazać spektakl w zupełnie nowym i odmiennym stylu. Pokazuje jak przy pomocy wspólnej pracy, można osiągać wytyczone przez siebie, wielkie cele.

Więcej informacji o stowarzyszeniu

Szkolenia – luty 2017

Informujemy, że wkrótce odbędą się następujące szkolenia dla organizacji pozarządowych:

 • 18. lutego 2017 (sobota) o godzinie 9:00 – Przygotowanie sprawozdania finansowego za rok 2016 w organizacjach.
 • 27. lutego 2017 (poniedziałek) o godzinie 16:00 – Przygotowanie zeznania rocznego CIT-8 w organizacjach.

Szkolenia poprowadzi Justyna Bartosiewicz – właścicielka Kancelarii Prawa Podatkowego i Biura Rachunkowego w Katowicach, która jest certyfikowaną księgową i nadzoruje właściwe stosowanie przepisów prawnych  dotyczących rachunkowości i prawa podatkowego. Jest również wykładowcą na wyższej uczelni, prowadząc zajęcia z aspektów prawnych działalności statutowej i gospodarczej, aspektów podatkowych oraz rachunkowych.

Szkolenie ABI

Szkolenie dotyczące obowiązku ochrony danych osobowych kierowane do organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne, przetwarzających dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych.

Szkolenie dotyczyć będzie zagadnień takich jak:

 • czym są dane osobowe,
 • co to jest zbiór danych osobowych,
 • różnica między danymi zwykłymi a danymi wrażliwymi,
 • przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych,
 • podział obowiązków – ADO, ABI, ASI.

Przedstawicieli organizacji prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Powstańców 70/3, telefonicznie pod numerem 32/307-53-29, lub mailowo na adres cas@opschorzow.pl

Projekt „Jadę na staż” – Fundacja Imago

Szanowni Państwo,

Fundacja Imago realizuje projekt „Jadę na staż” dotyczący staży zawodowych dla osób młodych w Niemczech. Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w upowszechnianiu informacji o możliwości udziału w stażach u niemieckich pracodawców realizowanych w ramach projektu.

„JADĘ NA STAŻ”

Zagraniczne doświadczenia zawodowe

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt pn. „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy dla osób w wieku 18-35 lat ze Śląska” realizowany jest przez Fundację Imago we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chorzowie i Zabrzu oraz firmami RONAL i Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

Aktualnie prowadzimy rekrutację uczestników do projektu,  w tym momencie mamy jeszcze miejsca w grupie, która wyjeżdża na staż w terminie 08.01.2017-08.03.2017. Ponadto w kolejnym roku planujemy realizację kolejnych 4 grup stażowych.

Do udziału zapraszamy osoby młode, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • w wieku 18-35 lat,
 • nie pracują, nie szkolą się, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (można być studentką/studentem studiów zaocznych),
 • mieszkają na terenie powiatów subregionu zachodniego i centralnego (w tym Zabrze) woj. śląskiego – lista powiatów dostępna w Regulaminie rekrutacji na stronie projektu (link poniżej)

W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenia i doradztwo służące przygotowaniu do zagranicznego stażu (m.in. kurs języka niemieckiego, szkolenie międzykulturowe, warsztaty integracyjne, wizyty studyjne, wsparcie psychologiczno-doradcze);
 • 2-miesięczny staż zawodowy w Niemczech w zawodach techniczno-produkcyjnych zgodnie z Indywidualnym Planem Działania uczestnika (np. mechatronik, automatyk, technik mechanik, specjalista w zakresie obróbki skrawaniem, lakiernik, ślusarz,  elektronik, elektryk, operator CNC, i innych)
 • pełne zabezpieczenie wyjazdu zagranicznego – dojazd, opiekę, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, kieszonkowe;
 • aktywizację zawodową po powrocie do kraju (poradnictwo zawodowe i wybór jednej z trzech form wsparcia tj: 1) płatne staże w Polsce dla osób zarejestrowanych w PUP w Zabrzu i PUP w Chorzowie, 2) szkolenia zawodowe z certyfikatem, 3) pośrednictwo pracy)
 • opiekę mentorów nad uczestnikami przez cały okres udziału w projekcie;
 • zaświadczenie udziału w projekcie
 • do udziału zachęcamy również kobiety.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Korzyści dla uczestnika:

 • zdobycie kwalifikacji zawodowych
 • wzrost kompetencji językowych i multikulturowych
 • zdobycie doświadczenia zawodowego zagranicą
 • pomoc i wsparcie w wejściu na rynek pracy
 • zmiana środowiska, otoczenia

Dokumenty rekrutacyjne, a także więcej informacji można uzyskać w:

Punkcie informacyjnym w Zabrzu, ul. Wolności 262, pok. 310/311, Zabrze

Biurze projektu, ul. Floriańska 1, Rybnik (budynek ośrodka CRiR Bushido), sala konferencyjna, 1 piętro, biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.

Osoby do kontaktu: Anna Starostka, tel. 504 565 301, e-mail: anna.starostka@fundacjaimago.pl lub Magdalena Stempska tel. 513 362 807 magda.stempska@fundacjaimago.pl

Informacje na stronach www:

http://fundacjaimago.pl/projekty/aktualne/jade-na-staz-zagraniczne-doswiadczenia-zawodowe-szansa-na-rynku-pracy-osob-w-wieku-18-35-lat-ze-slaska/

https://www.facebook.com/jadenastaz

Śląskie Centrum Aktywizacji

plakatslaskiecentrumaktywizacjiRealizatorzy: Profesja
Termin realizacji: 01.07.2016 –  30.06.2018
Obszar realizacji: województwo śląskie
Oferujemy: kursy, szkolenia, staż (stypendium 1185zł/mc)

Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych i znalezieniem zatrudnienia zapraszamy do udziału w projekcie „Śląskie Centrum Aktywizacji”.

Projekt skierowany jest do:

 • Osób powyżej 29 roku życia (wiek Uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Oznacza to w praktyce, że wsparcie mogą być objęte osoby od 30 roku życia),
 • Bezrobotnych bądź biernych zawodowo,
 • O niskich kwalifikacjach zawodowych (wyksztalcenie najwyżej średnie),
 • Zamieszkałych na terenie województwa śląskiego.

Punkty premiujące otrzymują osoby:

 • powyżej 50 roku życia – weryfikowany na podstawie numeru PESEL,
 • z orzeczeniem o niepełnosprawności – weryfikowane na podstawie oświadczenia Uczestnika o niepełnosprawności oraz orzeczenia, aktualnego na dzień podpisania Umowy (do wglądu koordynatora projektu).

W ramach projektu oferujemy:            

 • Płatny 5-miesięczny staż zawodowy (stypendium 1185zł miesięcznie netto),
 • Pomoc w planowaniu kariery i znalezieniu pracy,
 • Bezpłatne kursy zawodowe,
 • Catering.

W ramach projektu uczestnicy mają do dyspozycji:

 • Doradcę zawodowego – 3 godziny/1 uczestnika,
 • Psychologa – 3 godziny/1 uczestnika,
 • Pośrednika Pracy – 3 godziny/1 uczestnika,
 • Coacha – 3 godziny/1 uczestnika.

Uczestnicy wezmą udział w 5 dniowych warsztatach (6 godzin x 5 dni = 30 godzin/1 uczestnika):

 • Polityka zrównoważonego rozwoju i równości szans
 • Warsztaty z doradcą zawodowym
 • Warsztaty z psychologiem

W ramach projektu każdy uczestnik zostanie skierowany na minimum 1 kurs lub szkolenie służące podniesieniu jego kwalifikacji zawodowych.

Uczestnik zostanie skierowany na płatny 5-miesięczny staż (1185zł/mc) na podstawie szczegółowej analizy predyspozycji zawodowych, umiejętności, motywacji i oczekiwań.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel 730 281 333 lub aktywizacja@profesja-poznan.pl

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa
Regulamin rekrutacji
Regulamin warunków uczestnictwa
Umowa uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika

Projekt realizowany przez:
profesja-poznan

Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nazwa Osi Priorytetowej VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

efs