Otwarcie Izby Pamięci

W dniu 02.05.2017 w ramach Święta Flagi w Centrum Aktywizacji Społecznej otwarto Izbę Pamięci poświęconą 75 Pułkowi Piechoty i Grupy Operacyjnej „Śląsk”. Inicjatorem była Fundacja im. Grupy Operacyjnej „Śląsk” 1939.

Miejsce to promuje pamięć o jednostkach Wojska Polskiego, które w okresie 1922-1939 stacjonowały na terenie województwa śląskiego i w miastach Zagłębia Dąbrowskiego, a 23 marca 1939 roku utworzyły Grupę Operacyjną „Śląsk”, której zadaniem była obrona okręgu przemysłowego.

Mamy zamiar poszerzyć kolekcję zbiorów, organizować odczyty, warsztaty, lekcje historii.