Akademia Seniora – Stowarzyszenie „Nasz Dom”

ASOS 2014-2020: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekt Akademia Seniora prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Modernizacji i Bezpieczeństwa Miasta Chorzów „Nasz Dom” skierowany dla osób nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+, zamieszkałych w Chorzowie, Świętochłowicach, Rudzie Śląskiej oraz miastach przyległych.

ASOS Akademia Seniora

W ramach projektu uczestnicy biorą udział w:

  • kursie języka angielskiego – dla 2 grup 10 osobowych. Każda grupa będzie miała 80 godzin zajęć. Zajęcia będą odbywać się do południa lub popołudniu w tygodniu. Poziom podstawowy/średniozaawansowany/zaawansowany. Uczestnicy napiszą najpierw test kwalifikujący do grupy. Zajęcia nie będą tylko i wyłącznie nauką języka, ale poznaniem kultury, zwyczaje, obyczajów, gier, form spędzania czasu w różnych krajach. Duży nacisk będzie kładziony na komunikację w języku obcym. a także na rekreację. W ramach zajęć wyjścia z lektorem w teren – jak aktywnie porozumiewać się w języku obcym. podczas zajęć będą stosowane różne gry indywidualne i zespołowe.
  • kursie komputerowym – środowisko Windows, pakiet biurowy, programy graficzne oraz obsługa innych urządzeń takich jak smartfony czy tablety. Szkolenie będzie dla realizowane w 2 grupach 10 osobowych. Każda grupa będzie miała 70 godzin zajęć. Zajęcia będą odbywać się do południa lub popołudniu w tygodniu. Uczestnicy napiszą najpierw test kwalifikujący do odpowiedniej grupy zaawansowania.

Galeria

Projekt jest realizowany od 01.05.2015 do 31.12.2015. Nabór uczestników do projektu w Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie, ul. Powstańców 70/3. tel. 601 716 403. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt jest współfinansowany ze środków MPiPS w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2015-2020.