Romowie Jutra

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie realizuje Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, w ramach którego działa świetlica środowiskowa.


Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Państwa:

  • Całkowita wartość zadania: 83 200,00 zł
  • Wkład własny Miasta Chorzów: 13 200,00 zł
  • Dofinansowanie MSWiA: 70 000,00 zł

Zadanie „Romowie Jutra – Klub dla dzieci i młodzieży z romskiej mniejszości etnicznej oraz dla ich przyjaciół” realizowane jest w Centrum Aktywizacji Społecznej – jednostce wchodzącej w skład struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Klub przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry raz w tygodniu. Zajęcia są bezpłatne.

Dzieci i młodzież mają zapewnioną pomoc w nauce, korzystają z wielu interesujących zajęć: sportowych, muzycznych, plastycznych, komputerowych, uczestniczą w różnego typu wycieczkach, wyjściach do kina, sal zabaw, basen itp.

Zajęcia dają możliwość rozwoju zainteresowań, pogłębienia znajomości języka angielskiego, przyczyniają się do kształtowania prawidłowych postaw pro społecznych.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach następuje poprawa zachowania, przyswojenie zasad zdrowego stylu życia wolnego od używek, promowana jest postawa Roma wykształconego, obytego nowoczesnym świecie, co ma doniosłe znaczenie w zapobieganiu demoralizacji.


Powyższe zadanie ma charakter cykliczny
Informacje na temat Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 realizowanego w Chorzowie można uzyskać w Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie
ul. Powstańców 70/3 lub pod numerem telefonu 32 307 53 29