Projekt „Opowieści rodzinne – poznaj swoją historię” – Stowarzyszenie Kopalnia Kultury

Opowieści rodzinne - poznaj swoją historię

Projekt „Opowieści rodzinne – poznaj swoją historię” współfinansowany prez Muzeum Historii Polski w progrmie Patriotyzm Jutra.

Strona www: kopalniakultury.wix.com/home
Facebook: StowarzyszenieKopalniaKultury