Program „Romowie Jutra”

Informujemy, że od dnia 2. września 2019 roku, po przerwie wakacyjnej, znowu czynna jest świetlica w ramach Programu „Romowie Jutra”. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki w godzinach 15:00-19:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-14:00.

 

Program „Romowie Jutra” realizowany w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020 od 1. marca do 31. grudnia 2019 roku.

W ramach powyższego Programu w roku 2019 Miasto Chorzów realizuje następujące zadania:

  • Romowie Jutra – Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z romskiej mniejszości etnicznej oraz dla ich przyjaciół
  • Romowie Jutra – półkolonie dla dzieci i młodzieży z romskiej mniejszości etnicznej oraz dla ich przyjaciół
  • Świat wokół nas – wycieczka integracyjno-edukacyjna
  • Remont lokali mieszkalnych dla rodzin romskich
  • Romowie Jutra – Edukacja przedszkolna dla dzieci z romskiej mniejszości etnicznej – sfinansowanie wyżywienia oraz zakup podręczników i wyprawki dla dzieci pochodzenia romskiego (kontynuacja zadania)
  • Romowie Jutra – pokrycie kosztów ubezpieczenia dzieci romskich (kontynuacja)