Teatr, ruch i taniec. Warsztaty teatralno-taneczne dla młodzieży i dorosłych – Fundacja „W Każdym Wieku”

Harmonogram warsztatów w ramach projektu

Teatr, ruch i taniec. Warsztaty teatralno – taneczne dla młodzieży i dorosłych.

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Chorzowa i Fundacji W KAŻDYM WIEKU.

Data Temat
02.07.2015 Spotkanie z muzyką i ruchem. Ćwiczenia muzyczno-ruchowe (rozciągające, poprawiające koordynację ruchową, elastyczność, miękkość i obszerność ruchu, ćwiczenia wymagające pracy samodzielnej oraz współdziałania z jednym partnerem lub grupą).
03.07.2015 Podstawy tańca integracyjnego, tańce w kręgu.
04.07.2015 Improwizacje ruchowe przy muzyce.
Ruch planowany.
05.07.2015 Etiudy muzyczno-ruchowe – własne kompozycje uczestników. Działanie w parach i zespołach.
Przerwa wakacyjna
09.09.2015 Zabawa rytmem, dźwiękiem, tempem. Znaczenie przestrzeni w tańcu i życiu.
Elementy teatralne w procesie integracji grupy.
Kultura żywego słowa. Dobór tekstu jako inspiracji do działań teatralnych.
23.09.2015 Etapy przygotowania spektaklu. Praca zespołowa, podział ról. Rekwizyty, kostiumy.
Znaczenie bycia w roli.
07.10.2015 Techniki dramowe oparte na:

  • pracy z przedmiotami
  • pracy z rolą
  • pracy z ciałem.
21.10.2015 Wprawki pantomimiczne. Praca z emocjami.
Wybór tekstu do etiudy teatralnej.
04.11.2015 Przygotowanie etiudy teatralnej.
Czytanie tekstu. Przygotowanie rekwizytów. Praca z przestrzenią.
18.11.2015 Etiuda teatralna – ćwiczenia. Analiza procesu. Informacje zwrotne.
03.12.2015 Etiuda teatralna – prezentacja. Podsumowanie projektu.