Pomoc dla Ukrainy

Aktualizacja: Wydawanie darów dla uchodźców z Ukrainy zostało wstrzymane. Zapraszamy do Centrum Integracji Międzypokoleniowej na ul. Dąbrowskiego 7.

Informujemy, że od poniedziałku 28.02.2022 Centrum Aktywizacji Społecznej przyjmuje zgłoszenia mieszkańców Chorzowa, którzy chcieliby wspomóc uchodźców z Ukrainy poprzez ofiarowanie jakiejkolwiek pomocy (żywność długoterminowa, środki higieny osobistej, środki czystości). W zależności od rozwoju sytuacji być może potrzebni będą wolontariusze, osoby dysponujące samochodem do działań logistycznych, osoby oferujące lokum. Zakres pomocy będzie sukcesywnie modyfikowany i dostosowany do aktualnych potrzeb.

Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne pod numerem:

32 307 53 29

lub drogą mailową na adres:

cas@opschorzow.pl

od poniedziałku do czwartku 7:00-18:00 i w piątki 7:00-14:00.

Żywność długoterminową, środki higieny osobistej, środki czystości, koce, poduszki, śpiwory, karimat, ręczniki, mleko modyfikowane dla dzieci, itp. przyjmujemy:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach 11:00-17:00
  • w piątki w godzinach 11:00-14:00

w siedzibie CAS przy ul. Powstańców 70/3 w Chorzowie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

Informujemy również, że uruchomiono numer interwencyjny 534 151 402 dostępny w godzinach 18:00-22:00.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chorzów

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chorzów o zmianie formy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzów za pomocą środków porozumiewania się na odległość:

Z uwagi na znaczny wzrost liczby zakażeń wirusem SARS-COV-2, na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, od dnia 31 stycznia 2022r. do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach na terenie Miasta Chorzów odbywać się będzie osobiście w punkcie oraz za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość — telefonicznie lub mailowo.

Przypominam, iż w celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, ustala termin oraz sposób udzielania porady następująco: