Fundacja „W Każdym Wieku”

Telefon: 572-120-640
Adres e-mail: fundacja@wkazdymwieku.pl
Adres www: wkazdymwieku.pl

Cele: Działalność edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna, oświatowa, sportowa w zakresie terapii, rehabilitacji, profilaktyki, resocjalizacji skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych.