SeniorIT – Senior i Tablet – FAJNA Spółdzielnia Socjalna

SeniorIT - Senior i Tablet

SeniorIT to bezpłatny dla osób 60+ program edukacyjny o możliwościach wykorzystania tabletu i Internetu oraz o profitach płynących z codziennego użytkowania technologii IT. FAJNA Spółdzielnia Socjalna realizuje zadanie publiczne dzięki współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Projekt dotyczy rozwoju lokalnej społeczności seniorów, jako osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w związku z dynamicznym rozwojem nowych technologii (tablety, smartfony). Pozwala on na zmianę ich życia poprzez poprawę jakości i poziomu wykorzystania rozwiązań technicznych dla godnego starzenia się drogą aktywności społecznej i samopomocy.

Celem jego jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych i zmniejszanie poziomu e-wykluczenia oraz objęcie edukacją osób starszych, integrację wewnątrz i międzypokoleniową a także promocja wolontariatu.

Realizacja zadania przyczynia się do ich rozwoju społecznego, aktywności, poszerzania wiedzy i umiejętności, ułatwienia kontaktów z instytucjami: administracji, finansów, zdrowia i kultury. Pełni ono istotną rolę w podtrzymaniu więzi społecznych i komunikacji. Narzędziami wykorzystywanymi będą: wolontariat, lokalne przedsiębiorstwa społeczne, jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe. Taka mobilizacja narzędzi pozwoli na optymalizację kosztów realizacji projektu oraz wzrost jego efektywności i trwałości.

Zajęcia będą prowadzone w obszarach:

  • sprzęt (obsługa, system, bezpieczeństwo);
  • fotografia (zdjęcia, obróbka);
  • wiadomości (portale, informacje, gazety, ogłoszenia);
  • komunikacja dwustronna (email, Skype, fora internetowe);
  • media społecznościowe (nk.pl, facebook);
  • nauka/hobby (biblioteki, publikacje, przewodniki);
  • zakupy (płatności internetowe, aukcje, transakcje);
  • e-życie (e-urząd, e-dokumenty, e-bankowość).

Miasta objęte działaniami projektowymi to: Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Chorzów oraz Katowice.
W każdym z nich zajęcia będą odbywały się w dwóch turach:
Gliwice – sierpień, październik
Zabrze – grudzień, wrzesień
Ruda Sląska – wrzesień, listopad
Chorzów – sierpień, listopad
Katowice – grudzień, październik

Jednym z etapów rekrutacji uczestników będzie wypełnienie krótkiej ankiety kompetencyjnej oraz potwierdzenie zameldowania na terenie gminy, gdzie odbywa się szkolenie. Uczestnicy zostaną podzieleni na 2 grupy szkoleniowe (10 – 12 osób każda) – poranną A lub popołudniową B i spotykać się będą na 3 godzinnych zajęciach 2 razy w tygodniu w czasie jednego miesiąca. W efekcie tego, każdy z Seniorów skorzysta z 24 godzin szkoleniowych podczas 8 spotkań. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych trenerów, wspomaganych pomocą wolontariuszy.

Harmonogram szkoleń dla Seniorów – SeniorIT – Senior i Tablet

Obowiązuje dla Grupy A oraz B – SIERPIEŃ

Miejscowość Data Temat
Chorzów Wto 04.08.2015 sprzęt (obsługa, system, bezpieczeństwo)
Czw 06.08.2015 fotografia (zdjęcia, obróbka)
Wto 11.08.2015 wiadomości (portale, informacje, gazety, ogłoszenia)
Czw 13.08.2015 komunikacja dwustronna (email, Skype, fora internetowe)
Wto 18.08.2015 media społecznościowe (nk.pl, facebook)
Czw 20.08.2015 nauka/hobby (biblioteki, publikacje, przewodniki)
Wto 25.08.2015 zakupy (płatności internetowe, aukcje, transakcje)
Czw 27.08.2015 e-życie (e-urząd, e-dokumenty, e-bankowość)

FAJNA Spółdzielnia Socjalna