Szkolenie ABI

Szkolenie ABI

Szkolenie dotyczące obowiązku ochrony danych osobowych kierowane do organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne, przetwarzających dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych.

Szkolenie dotyczyć będzie zagadnień takich jak:

  • czym są dane osobowe,
  • co to jest zbiór danych osobowych,
  • różnica między danymi zwykłymi a danymi wrażliwymi,
  • przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych,
  • podział obowiązków – ADO, ABI, ASI.

Przedstawicieli organizacji prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Powstańców 70/3, telefonicznie pod numerem 32/307-53-29, lub mailowo na adres cas@opschorzow.pl