Cyfrowy Śląsk

Informujemy, że od 26. września 2018 (I grupa) oraz od 28. września 2018 (II grupa) rozpoczęły się zajęcia „Śląskiej Akademii Seniora – Darmowe szkolenia komputerowe dla seniorów 65+” prowadzone przez Fundację Partycypacji Społecznej Oddział Chorzów. Zajęcia odbywają się w środy i piątki.

Więcej informacji na stronie Cyfrowy Śląsk.

Szkolenie ABI – II Edycja

Szkolenie ABI - II Edycja

Informujemy, że dnia 26. października 2017 (czwartek) o godzinie 16:30 odbędzie się II Edycja szkolenia dotyczącego Administracji Bezpieczeństwa Informacji.

Akt, który regulować będzie przetwarzanie danych od maja 2018 to: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”.

Na szkoleniu przedstawione zostaną:

 • zarys zmian i nowych obowiązków ADO wprowadzanych przez ogólne Rozporządzenie;
 • subiektywna ocena jak zmiana wpłynie na działalność polskich podmiotów – czy będzie negatywna, pozytywna, czy neutralna;
 • zostanie wskazane jak można już teraz zacząć przygotowywać się na nowe przepisy.

Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO

Szkolenia – luty 2017

Informujemy, że wkrótce odbędą się następujące szkolenia dla organizacji pozarządowych:

 • 18. lutego 2017 (sobota) o godzinie 9:00 – Przygotowanie sprawozdania finansowego za rok 2016 w organizacjach.
 • 27. lutego 2017 (poniedziałek) o godzinie 16:00 – Przygotowanie zeznania rocznego CIT-8 w organizacjach.

Szkolenia poprowadzi Justyna Bartosiewicz – właścicielka Kancelarii Prawa Podatkowego i Biura Rachunkowego w Katowicach, która jest certyfikowaną księgową i nadzoruje właściwe stosowanie przepisów prawnych  dotyczących rachunkowości i prawa podatkowego. Jest również wykładowcą na wyższej uczelni, prowadząc zajęcia z aspektów prawnych działalności statutowej i gospodarczej, aspektów podatkowych oraz rachunkowych.

Indywidualne wsparcie dla organizacji pozarządowych

Centrum Aktywizacji Społecznej informuje, że istnieje możliwość udzielania indywidualnego wsparcia dla organizacji pozarządowych z zakresu pozyskiwania środków finansowych, jak również prowadzenia księgowości i marketingu.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy CAS.

Ponadto prosimy o podawanie tematów interesujących Państwa organizacje celem zorganizowania przez nas szkolenia.

Marketing w PES/NGO – Bezpłatne szkolenie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni oraz Chorzowskie Centrum Aktywizacji Społecznej zapraszają na szkolenie „Marketing w PES/NGO”, które odbędzie się 29 września o godz. 16:00 w siedzibie CAS, ul. Powstańców 70 w Chorzowie.

Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia obejmujące:

 1. Analizę rynku,
 2. Budowanie marki PES,
 3. Kształtowanie wizerunku organizacji,
 4. Strategie marketingowe,
 5. Promocję PES,
 6. Dobre praktyki marketingowe w PES,
 7. Korzyści z prowadzenia polityki marketingowej w organizacji.

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli zarządów, pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit), mających siedzibę w powiatach: M. Chorzów, M. Świętochłowice, M. Siemianowice Śląskie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników (w wersji elektronicznej) oraz poczęstunek. Prosimy o zapewnienie we własnym zakresie przyborów do notowania.

Szkolenie poprowadzi Wojciech Połap – trener, doradca, coach. W latach 2010 – 2015 doradca biznesowy oraz specjalistyczny w Małopolskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Rybniku oraz doradca w zakresie pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania w Centrum Organizacji Pozarządowych w Chorzowie. Współpracuje z wieloma uczelniami (m.in. z Akademią Ekonomiczną im. K. Adamieckiego w Katowicach, Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Wyższą Szkołą Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, Wyższą Szkołą Humanitas).

Posiada bogate doświadczenie w zakresie pisania wniosków i aplikowania po środki unijne, jak też zarządzania projektami. Członek w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Dolnośląskiego, Podlaskiego, Wojewódzkich Urzędach Pracy (w Rzeszowie, Katowicach, Krakowie), Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wpisany na listy ekspertów w regionalnych programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz POWER.

Miejsce i termin szkolenia:

29 września 2016, 16:00
Chorzowskie Centrum Aktywizacji Społecznej
ul. Powstańców 70/3, Chorzów

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane będą od max 2 osób z 1 organizacji.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega możliwość ograniczenia liczby osób z jednej organizacji.

Uwaga! Zgłoszenia przyjmowane będą do 26 września włącznie.

Udział w szkoleniu możliwy będzie wyłącznie po podpisaniu kompletu dokumentów zgłoszeniowych do projektu oraz dotyczących pomocy de minimis.

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy
 2. Wypełniony formularz prześlij wybranym sposobem:
  1. Na adres e-mail: owes@oddział.fundusz-silesia.pl
  2. Faxem: 32 7285956
  3. Pocztą na adres: Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice (decyduje data wpływu zgłoszenia)
 3. Przedstawiciel OWES przygotuje komplet formularzy zgłoszeniowych podmiotu, dokumenty dot. pomocy de minimis (w tym umowę) oraz skontaktuje się w celu ustalenia terminu ich podpisania przez osoby uprawnione do reprezentacji PES.
 4. Udział w szkoleniu możliwy będzie wyłącznie po podpisaniu kompletu dokumentów zgłoszeniowych do projektu oraz dotyczących pomocy de minimis.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 32 7285 953 lub 951.

Szkolenia

Informujemy, że wkrótce odbędą się następujące szkolenia dla organizacji pozarządowych:

 • 30. marca 2016 – 16:30-20:30 – Praktyczne wypełnianie ankiety CIT za 2015 – szkolenie prowadzi Justyna Bartosiewicz,
 • 12. kwietnia 2016 – 16:30 – Sprawozdanie finansowe za 2015 w ujęciu praktycznym – szkolenie prowadzi Justyna Bartosiewicz.

Chętnych prosimy o zgłaszanie udziału telefonicznie, mailowo, bądź osobiście.

Serdecznie zapraszamy.