PROJEKT „SIĘGNIJ PO DOTACJE NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ” – LEVEL Sp. z o.o.

PROJEKT „SIĘGNIJ PO DOTACJE NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ” jest organizowany przez LEVEL Sp. z o.o., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Własny biznes staje się coraz bardziej popularnym pomysłem na ukierunkowanie swojej ścieżki kariery zawodowej. Rozpoczęcie działalności wymaga sporo odwagi i determinacji, ale stwarza też duże pole manewru w działaniu dając bezcenne doświadczenie.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest zwiększenie poprawy zdolności do samozatrudnienia w okresie 24 miesięcy wśród 30 osób powyżej 50 roku życia niepracujących (bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo) zamieszkałych w woj. śląskim, które planują założenie działalności gospodarczej poprzez udzielenie wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo szkoleniowe przed i w trakcie jej prowadzenia.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, spełniających łącznie następujące warunki:

 1. ukończyły 50 rok życia (osoby, które w chwili przystąpienia do projektu mają ukończony 50 r.ż.);
 2. zamieszkują (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z 4 powiatów województwa śląskiego, tj.:
  • m. Piekary Śląskie,
  • m. Ruda Śląska,
  • m. Świętochłowice,
  • m. Chorzów.
 3. zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą (adres/siedziba zakładu głównego działalności) na terenie województwa śląskiego;
 4. są osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo/biernymi zawodowo.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w I turze – 30 osób.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i procesu rekrutacji na stronie http://dotacjawlasnadzialalnosc.pl/ w zakładce REKRUTACJA

Czas trwania projektu: 2016-10-01 – 2018-05-31