Szkolenie „Sponsoring w Podmiotach Ekonomii Społecznej”

Informujemy, że dnia 28. listopada 2018 o godzinie 16:00 odbędzie się szkolenie na temat „Sponsoring w Podmiotach Ekonomii Społecznej”. Szkolenie poprowadzi Pan Wojciech Połap. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą telefoniczną pod numerem 32/307-53-29, e-mailową pod adresem cas@opschorzow.pl, bądź osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Powstańców 70/3 w Chorzowie.

Zainteresowanych zapraszamy.

0 Udostępnień

I Kongres Inicjatyw Pozarządowych

12 listopada 2017 roku (niedziela) w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń środowiska organizacji społecznych w Polsce – I Kongres Inicjatyw Pozarządowych.

Wśród naszych gości znajdą się m.in.: Wiceprezes Rady Ministrów Prof. Piotr Gliński, ministrowie i dyrektorzy zajmujący się w polskim rządzie tworzeniem systemu wsparcia trzeciego sektora oraz liderzy środowisk społecznych z całej Polski.

Ideą Kongresu jest umożliwienie spotkania się w gronie społeczników i badaczy społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenie stworzy przestrzeń do dyskusji oraz wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych, którym bliskie są wartości łączące pomysłodawców Kongresu: oddolna aktywność obywateli, wspólnota, rodzina, patriotyzm, suwerenność i wolność.

Podczas Kongresu będziemy rozmawiać o roli organizacji obywatelskich w Polsce oraz o mechanizmach gwarantujących ich niezależność. Będziemy dyskutować o tym, jak skutecznie kontrolować działanie instytucji państwa i samorządu oraz o tym, jak wspomagać je w wykonywaniu zadań publicznych. Szczególną uwagę chcemy poświęcić kwestii finansowania działalności sektora NGO. Obok rozmowy na temat potrzebnych zmian w funkcjonowaniu grantów przyznawanych przez instytucje publiczne, chcemy wymienić się praktycznymi doświadczeniami na temat tego, jak budować zróżnicowaną grupę darczyńców.

Organizatorem Kongresu jest Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej – związek stowarzyszeń, których przedstawicieli łączy podobna wrażliwość, zbliżone postrzeganie świata, a także przywiązanie do zestawu określonych wartości. Chcemy, by nasza koalicja była przestrzenią uzgadniania, udoskonalania, a finalnie artykułowania postulatów, które wspólnie uznamy za istotne i wymagające podniesienia w opinii publicznej.

Pełna agenda wydarzenia dostępna jest na stronie Kongresu Inicjatyw Pozarządowych: http://kongres.konfederacjaipr.pl/

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Przedstawiciel(k)om pozawarszawskich organizacji oferujemy możliwość ubiegania się o zwrot kosztów podróży.

Z poważaniem,
Zarząd Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

Jeśli masz dodatkowe pytania, lub potrzebujesz więcej informacji na temat kongresu pisz
biuro@konfederacjaipr.pl

2 Udostępnień

Nagroda Prezydenta Chorzowa

Jak co roku Prezydent Miasta Chorzów przyznaje Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa oraz Medale za osiągnięcia w dziedzinie społecznej. W związku z tym, zachęcamy do składania wniosków.

Można je złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Chorzów, Wydziale Polityki Społecznej lub pocztą na adres: Urząd Miasta Chorzów Wydział Polityki Społecznej, ul. Rynek1, 41-500 Chorzów do dnia 31.10.2017.

Dodatkowe informacje nt. konkursu można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.168.2017

0 Udostępnień

Szkolenie ABI – II Edycja

Szkolenie ABI - II Edycja

Informujemy, że dnia 26. października 2017 (czwartek) o godzinie 16:30 odbędzie się II Edycja szkolenia dotyczącego Administracji Bezpieczeństwa Informacji.

Akt, który regulować będzie przetwarzanie danych od maja 2018 to: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”.

Na szkoleniu przedstawione zostaną:

  • zarys zmian i nowych obowiązków ADO wprowadzanych przez ogólne Rozporządzenie;
  • subiektywna ocena jak zmiana wpłynie na działalność polskich podmiotów – czy będzie negatywna, pozytywna, czy neutralna;
  • zostanie wskazane jak można już teraz zacząć przygotowywać się na nowe przepisy.

Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO

0 Udostępnień