Szkolenie „RODO a obowiązki NGO/PES”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni oraz Centrum Aktywizacji Społecznej zaprasza na szkolenie „RODO a obowiązki NGO/PES”, które odbędzie się 10 kwietnia 2018 o godzinie 16:00.

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli zarządów, pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit), mających siedzibę w powiatach: M. Chorzów, M. Świętochłowice, M. Siemianowice Śląskie.

Szkolenie obejmie m.in. zagadnienia:

 • Prawa do ochrony danych osobowych w kontekście RODO
 • Co to są dane osobowe, jakie są rodzaje i na czym polega ich przetwarzanie
 • Kto stosuje wytyczne RODO i jak
 • Obowiązki związane z RODO
 • Kary za niedopełnienie obowiązków RODO

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Miejsce szkolenia:
Centrum Aktywizacji Społecznej
ul. Powstańców 70/3, Chorzów

Formularze zgłoszeniowe (dostępne w CAS Chorzów, w FG S.A. Oddział w Katowicach) należy przesyłać do dnia 05.04 e-mailem na adres owes@oddzial.fgsa.pl lub faxem 32/72-85-956.

Udział w szkoleniu wymaga podpisania umowy szkoleniowo-doradczej. Podmioty, które takiej umowy jeszcze z OWES nie podpisały proszone są zgłoszenia możliwe jak najwcześniej w celu dopełnienia formalności przed szkoleniem.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Szkolenie „Księgowe zamknięcie roku 2017 w PES”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni oraz Centrum Aktywizacji Społecznej zaprasza na szkolenie „Księgowe zamknięcie roku 2017 w PES”, które odbędzie się 20 lutego 2018 o godzinie 16:00.

Na szkolenie zapraszamy księgowych i przedstawicieli zarządów podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit), a także osoby zajmujące się księgowością w NGO.

Szkolenie obejmie m.in. zagadnienia:

 • Prowadzenie działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej a ewidencja księgowa.
 • Sprawozdanie finansowe w organizacji pozarządowej prowadzącej i nieprowadzącej działalność gospodarczą.
 • Rozliczenie organizacji pozarządowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Zwolnienia podatkowe dla organizacji pozarządowych.
 • Sprawozdanie w kontekście jednostek mikro

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Miejsce szkolenia:

Centrum Aktywizacji Społecznej
ul. Powstańców 70/3, Chorzów

Formularze zgłoszeniowe (dostępne w CAS Chorzów, w FG S.A. Oddział w Katowicach) należy przesyłać do dnia 16.02 e-mailem na adres owes@oddzial.fgsa.pl lub faxem 32 72 85 956.

Udział w szkoleniu wymaga podpisania umowy szkoleniowo-doradczej. Podmioty, które takiej umowy jeszcze z OWES nie podpisały proszone są zgłoszenia możliwe jak najwcześniej w celu dopełnienia formalności przed szkoleniem.

» Pobierz formularz zgłoszeniowy

Szkolenie „Sponsoring w Podmiotach Ekonomii Społecznej”

Informujemy, że dnia 28. listopada 2018 o godzinie 16:00 odbędzie się szkolenie na temat „Sponsoring w Podmiotach Ekonomii Społecznej”. Szkolenie poprowadzi Pan Wojciech Połap. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą telefoniczną pod numerem 32/307-53-29, e-mailową pod adresem cas@opschorzow.pl, bądź osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Powstańców 70/3 w Chorzowie.

Zainteresowanych zapraszamy.

Szkolenie ABI – II Edycja

Szkolenie ABI - II Edycja

Informujemy, że dnia 26. października 2017 (czwartek) o godzinie 16:30 odbędzie się II Edycja szkolenia dotyczącego Administracji Bezpieczeństwa Informacji.

Akt, który regulować będzie przetwarzanie danych od maja 2018 to: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”.

Na szkoleniu przedstawione zostaną:

 • zarys zmian i nowych obowiązków ADO wprowadzanych przez ogólne Rozporządzenie;
 • subiektywna ocena jak zmiana wpłynie na działalność polskich podmiotów – czy będzie negatywna, pozytywna, czy neutralna;
 • zostanie wskazane jak można już teraz zacząć przygotowywać się na nowe przepisy.

Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO

Szkolenie ABI

Szkolenie dotyczące obowiązku ochrony danych osobowych kierowane do organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne, przetwarzających dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych.

Szkolenie dotyczyć będzie zagadnień takich jak:

 • czym są dane osobowe,
 • co to jest zbiór danych osobowych,
 • różnica między danymi zwykłymi a danymi wrażliwymi,
 • przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych,
 • podział obowiązków – ADO, ABI, ASI.

Przedstawicieli organizacji prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Powstańców 70/3, telefonicznie pod numerem 32/307-53-29, lub mailowo na adres cas@opschorzow.pl

Marketing w PES/NGO – Bezpłatne szkolenie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni oraz Chorzowskie Centrum Aktywizacji Społecznej zapraszają na szkolenie „Marketing w PES/NGO”, które odbędzie się 29 września o godz. 16:00 w siedzibie CAS, ul. Powstańców 70 w Chorzowie.

Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia obejmujące:

 1. Analizę rynku,
 2. Budowanie marki PES,
 3. Kształtowanie wizerunku organizacji,
 4. Strategie marketingowe,
 5. Promocję PES,
 6. Dobre praktyki marketingowe w PES,
 7. Korzyści z prowadzenia polityki marketingowej w organizacji.

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli zarządów, pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit), mających siedzibę w powiatach: M. Chorzów, M. Świętochłowice, M. Siemianowice Śląskie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników (w wersji elektronicznej) oraz poczęstunek. Prosimy o zapewnienie we własnym zakresie przyborów do notowania.

Szkolenie poprowadzi Wojciech Połap – trener, doradca, coach. W latach 2010 – 2015 doradca biznesowy oraz specjalistyczny w Małopolskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Rybniku oraz doradca w zakresie pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania w Centrum Organizacji Pozarządowych w Chorzowie. Współpracuje z wieloma uczelniami (m.in. z Akademią Ekonomiczną im. K. Adamieckiego w Katowicach, Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Wyższą Szkołą Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, Wyższą Szkołą Humanitas).

Posiada bogate doświadczenie w zakresie pisania wniosków i aplikowania po środki unijne, jak też zarządzania projektami. Członek w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Dolnośląskiego, Podlaskiego, Wojewódzkich Urzędach Pracy (w Rzeszowie, Katowicach, Krakowie), Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wpisany na listy ekspertów w regionalnych programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz POWER.

Miejsce i termin szkolenia:

29 września 2016, 16:00
Chorzowskie Centrum Aktywizacji Społecznej
ul. Powstańców 70/3, Chorzów

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane będą od max 2 osób z 1 organizacji.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega możliwość ograniczenia liczby osób z jednej organizacji.

Uwaga! Zgłoszenia przyjmowane będą do 26 września włącznie.

Udział w szkoleniu możliwy będzie wyłącznie po podpisaniu kompletu dokumentów zgłoszeniowych do projektu oraz dotyczących pomocy de minimis.

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy
 2. Wypełniony formularz prześlij wybranym sposobem:
  1. Na adres e-mail: owes@oddział.fundusz-silesia.pl
  2. Faxem: 32 7285956
  3. Pocztą na adres: Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice (decyduje data wpływu zgłoszenia)
 3. Przedstawiciel OWES przygotuje komplet formularzy zgłoszeniowych podmiotu, dokumenty dot. pomocy de minimis (w tym umowę) oraz skontaktuje się w celu ustalenia terminu ich podpisania przez osoby uprawnione do reprezentacji PES.
 4. Udział w szkoleniu możliwy będzie wyłącznie po podpisaniu kompletu dokumentów zgłoszeniowych do projektu oraz dotyczących pomocy de minimis.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 32 7285 953 lub 951.

Zaproszenie na szkolenie pocztów sztandarowych

Zaproszenie na szkolenie pocztów sztandarowychFundacja im. Grupy Operacyjnej „Śląsk” 1939, zaprasza członków organizacji, instytucji i szkół działających na terenie miasta Chorzowa na bezpłatne szkolenie pocztów sztandarowych, które odbędzie się 21 czerwca 2016 (wtorek) w godzinach od 15:00 do 17:00 w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Powstańców 70/3 w Chorzowie.

Pełna treść zaproszenia

Wydarzenie na Facebooku

Szkolenia

Informujemy, że wkrótce odbędą się następujące szkolenia dla organizacji pozarządowych:

 • 30. marca 2016 – 16:30-20:30 – Praktyczne wypełnianie ankiety CIT za 2015 – szkolenie prowadzi Justyna Bartosiewicz,
 • 12. kwietnia 2016 – 16:30 – Sprawozdanie finansowe za 2015 w ujęciu praktycznym – szkolenie prowadzi Justyna Bartosiewicz.

Chętnych prosimy o zgłaszanie udziału telefonicznie, mailowo, bądź osobiście.

Serdecznie zapraszamy.