Śląskie NOWEFIO 2024-2026

Nabór wniosków w konkursie na realizację lokalnych inicjatyw oraz na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych będzie prowadzony w terminie 05.06-28.06.2024.

Lokalne inicjatywy to działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, realizowane na terenie województwa śląskiego. Na działania można pozyskać grant w wysokości do 6.250 zł.

Uprawnionymi do wnioskowania w konkursie na realizację lokalnych inicjatyw są:

  1. organizacje pozarządowe (zarejestrowane w woj. śląskim, których przychody w 2023r. nie przekroczyły 50 tys. zł)
  2. grupy nieformalne (trzy pełnoletnie osoby, mieszkające w woj. śląskim) składające wniosek samodzielnie lub z patronem, tzn. z inną organizacją pozarządową. Członkami grupy nieformalnej mogą być np. aktywni rodzice, seniorzy, pełnoletni uczniowie /studenci itp.

Rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych może dotyczyć np. zakupu sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, adaptacji lokalu, który organizacja wykorzystuje do swojej działalności czy podniesienia kwalifikacji pracowników i wolontariuszy.
Na rozwój organizacji można pozyskać grant w wysokości do 6.250 zł.

Uprawnionymi do wnioskowania w konkursie na rozwój instytucjonalny są:

  1. organizacje pozarządowe (zarejestrowane w woj. śląskim, których przychody w 2023r. nie przekroczyły 50 tys. zł)

Operatorami w konkursie Śląskie NOWEFIO jest Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika.

Zapraszamy do kontaktu:
Bielskie Centrum Przedsiębiorczości tel. 699 713 353, 699 713 283, fio@bcp.org.pl
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS tel. 32 739 55 12, 32 423 70 34, fio@cris.org.pl

www.fio.bcp.org.pl

FB Śląskie NOWEFIO

Konkurs finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Spotkanie integracyjne

Informujemy, że w dniu 27.05.2024 o godzinie 16:00 zamierzamy zorganizować spotkanie integracyjne dla organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Centrum Aktywizacji Społecznej.

Przy okazji spotkania nasz doradca ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych przekaże Państwu informacje dotyczące możliwości otrzymania wsparcia merytorycznego i finansowego do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego. Wiele organizacji pozarządowych chciałoby poszerzyć swoją działalność, pozyskać dodatkowe środki, co daje nowe możliwości rozwoju.

Zachęcamy zatem do udziału w spotkaniu. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa i podania liczby osób telefonicznie pod nr 32 307 53 29, mailowo na adres cas@opschorzow.pl lub osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Powstańców 70/3 w Chorzowie (sekretariat na I piętrze).

Trening kompetencji rodzicielskich

09.04.2024 zgodnie z założeniami zadania „Romowie Jutra – trening kompetencji rodzicielskich” odbyło się kolejne spotkanie z romskimi rodzicami. Tematem zajęć brzmiał: „Czym jest dyscyplina w wychowaniu. Wychowanie przez obowiązek i współpracę.”

Podczas zajęć dzieci wraz z wychowawcami klubu miło spędzały czas na placu zabaw.

Romowie Jutra

W dniu 19.03.2024 odbyły się kolejne zajęcia w ramach zadania „Romowie Jutra – Trening kompetencji rodzicielskich”, na organizację których otrzymaliśmy dotację z MSWiA. Tym razem dzieci miło spędzały czas wspólnie z wychowawcami Klubu romskiego, a rodzice uczestniczyli w zajęciach na temat „Postawy rodzicielskie. Potrzeby dzieci i sposoby ich zaspokajania”.

CAS we współpracy z Biurem Usług Szkoleniowo-Doradczych eSKa zainicjował w 2024r. zajęcia także dla romskich rodziców. Chcąc działać na wielu płaszczyznach aktywizujemy dzieci oraz dorosłych, bo tylko praca z całą społecznością romską może przynieść pozytywne rezultaty na drodze aktywizacji i integracji tej grupy etnicznej.

Święta tuż, tuż…

W Centrum Aktywizacji Społecznej w ramach zajęć rękodzieła artystycznego, nasze damy z Klubu Seniora „Nasz Krąg” wytwarzają piękne wielkanocne ozdoby.

To prawdziwe dzieła sztuki. Misternie wykonane ozdoby upiększą niejeden wielkanocny stół.

Romowie Jutra – Trening Kompetencji Rodzicielskich

W dniu 12.03.2024 zainaugurowaliśmy zadanie „Romowie Jutra – Trening Kompetencji Rodzicielskich” realizowane w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Przedsięwzięcie rozpoczęliśmy warsztatami zdobienia donic metodą hydrografiki i sadzenia w nich wiosennych kwiatów. Dzieci wraz ze swoimi mamami świetnie się bawiły. Był to niejako wstęp do modułów poświęconych doborowi odpowiednich metod wychowawczych, higienie, stosowaniu racjonalnej zbilansowanej diety, pogadankach o uzależnieniach, itp. Zajęcia te dały możliwość wspólnego, ciekawego spędzenia czasu wolnego i pokazały alternatywny model rodzinnej aktywności. Atmosfera była bardzo przyjazna.

Mamy nadzieję, że przyszłotygodniowe warsztaty już z samymi rodzicami dadzą pozytywny efekt. Zdajemy sobie sprawę, że wychowanie potomstwa nie jest łatwe, dlatego zamierzamy wspierać romskich rodziców na tej drodze pełnej trudności i wyzwań.