I Kongres Inicjatyw Pozarządowych

12 listopada 2017 roku (niedziela) w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń środowiska organizacji społecznych w Polsce – I Kongres Inicjatyw Pozarządowych.

Wśród naszych gości znajdą się m.in.: Wiceprezes Rady Ministrów Prof. Piotr Gliński, ministrowie i dyrektorzy zajmujący się w polskim rządzie tworzeniem systemu wsparcia trzeciego sektora oraz liderzy środowisk społecznych z całej Polski.

Ideą Kongresu jest umożliwienie spotkania się w gronie społeczników i badaczy społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenie stworzy przestrzeń do dyskusji oraz wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych, którym bliskie są wartości łączące pomysłodawców Kongresu: oddolna aktywność obywateli, wspólnota, rodzina, patriotyzm, suwerenność i wolność.

Podczas Kongresu będziemy rozmawiać o roli organizacji obywatelskich w Polsce oraz o mechanizmach gwarantujących ich niezależność. Będziemy dyskutować o tym, jak skutecznie kontrolować działanie instytucji państwa i samorządu oraz o tym, jak wspomagać je w wykonywaniu zadań publicznych. Szczególną uwagę chcemy poświęcić kwestii finansowania działalności sektora NGO. Obok rozmowy na temat potrzebnych zmian w funkcjonowaniu grantów przyznawanych przez instytucje publiczne, chcemy wymienić się praktycznymi doświadczeniami na temat tego, jak budować zróżnicowaną grupę darczyńców.

Organizatorem Kongresu jest Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej – związek stowarzyszeń, których przedstawicieli łączy podobna wrażliwość, zbliżone postrzeganie świata, a także przywiązanie do zestawu określonych wartości. Chcemy, by nasza koalicja była przestrzenią uzgadniania, udoskonalania, a finalnie artykułowania postulatów, które wspólnie uznamy za istotne i wymagające podniesienia w opinii publicznej.

Pełna agenda wydarzenia dostępna jest na stronie Kongresu Inicjatyw Pozarządowych: http://kongres.konfederacjaipr.pl/

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Przedstawiciel(k)om pozawarszawskich organizacji oferujemy możliwość ubiegania się o zwrot kosztów podróży.

Z poważaniem,
Zarząd Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

Jeśli masz dodatkowe pytania, lub potrzebujesz więcej informacji na temat kongresu pisz
biuro@konfederacjaipr.pl