Nagroda Prezydenta Chorzowa

Nagroda Prezydenta Chorzowa

Jak co roku Prezydent Miasta Chorzów przyznaje Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa oraz Medale za osiągnięcia w dziedzinie społecznej. W związku z tym, zachęcamy do składania wniosków.

Można je złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Chorzów, Wydziale Polityki Społecznej lub pocztą na adres: Urząd Miasta Chorzów Wydział Polityki Społecznej, ul. Rynek1, 41-500 Chorzów do dnia 31.10.2017.

Dodatkowe informacje nt. konkursu można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.168.2017