Nadzieja

To już ponad półtora miesiąca jak pandemia koronawirusa pokrzyżowała nasze CASowskie plany.

Do 11.03.2020 CAS tętniło życiem. Za gwar i zgiełk odpowiedzialni byli nasi milusińscy, czyli dzieci i młodzież świetlicy środowiskowej. O uśmiech, dobre słowo i wesołe pogawędki dbali uczestnicy zajęć tanecznych, warsztatów zdrowego stylu życia, rękodzieła artystycznego, zajęć z języka angielskiego i seniorzy Klubu Seniora „Nasz Krąg”. Frekwencję w budynku zapewniały organizacje pozarządowe realizując tu swoje cele statutowe.

Teraz jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, z dnia na dzień wszystko stanęło. Pewne luzowanie obostrzeń daje nadzieję, że za jakiś czas (oby jak najszybciej) uruchomimy naszą działalność. Nasi prowadzący, lektorzy, animatorzy i wychowawcy czekają już w blokach startowych, bo wszyscy bardzo pragniemy wrócić do normalności.

Kochani, dbajcie o siebie, bądźcie zdrowi i myślcie o nas ciepło, bo usychamy z tęsknoty za Wami. Wierzymy, że niebawem się spotkamy i będziemy się zarażać pozytywną energią i siłą, którą czerpiemy współpracując z Wami.

Życzymy Wam spokoju ducha i cierpliwości. Do miłego i szybkiego zobaczenia!

0 Udostępnień

SENIOR-fon – 32 506 56 40

Szanowni Państwo,

W dniu 30 marca 2020r. Samorząd Województwa Śląskiego uruchomił usługę skierowaną do Seniorów Mieszkańców Województwa Śląskiego – Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

SENIOR-FON spełnia dwie funkcje:

  • FUNKCJA nr 1 – TERAPEUTYCZNA, wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. W tym trudnym czasie, osamotnienie seniorów, czasami brak wsparcia, czasem bezsilność, dają się we znaki, tej jakże narażonej na niebezpieczeństwo grupie społecznej. Dlatego ruszamy z przedmiotowym projektem.
  • FUNKCJA nr 2 – INTERWENCYJNA, gdzie na naszej infolinii będzie można zgłosić problem seniora, a nasi interwenci będą podejmować działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej środowisku lokalnym (powiadomią miejscowe służby, sprawdzą ścieżkę pomocy, zainteresują organizacje pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji)

Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

Dyżur pełnią: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni interwenci.

0 Udostępnień

Zmiana godzin pracy CAS

W związku z zaistniałą sytuacją od dnia 16.03.2020 do odwołania Centrum Aktywizacji Społecznej czynne będzie w godzinach:

Poniedziałek-czwartek: 7:00-15:00
Piątek: 7:00-14:00

Obsługa stron będzie realizowana wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Tel.: 32 307-53-29

0 Udostępnień

Uwaga!

UWAGA:
W nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wprowadzonej ustawą z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875), zniesiono obowiązek składania oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 i 4 Ogłoszenia Prezydenta Miasta o przedłużeniu okresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzów za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wprowadzono również możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej – zgodnie z ustawą w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość w czasie stanu epidemii, oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku również nie pobiera się.

Przed umówieniem/zapisaniem się na wizytę należy zapoznać się z klauzulą RODO dotyczącą ochrony danych osobowych, dostępną poniżej:

Klauzula RODO

Aby skorzystać z porady prawnej lub obywatelskiej, w tym nieodpłatnej mediacji, należy zgłosić się telefonicznie lub mailowo i umówić termin wizyty.

Porady do odwołania odbywają się w trybie zdalnym.

Zgłoszeń należy dokonać pod numerem 32 307 53 29 (Centrum Aktywizacji Społecznej) od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątek od 7.00 do 13.00, na adres poczty elektronicznej pomocprawna@opschorzow.pl lub on-line przez stronę internetową Miasta Chorzów https://mieszkancy.chorzow.eu/article/3-jak-uzyskac-bezplatna-pomoc-prawna

Czytaj dalej Uwaga!

0 Udostępnień

Romowie Jutra

Od lutego 2020 w Centrum Aktywizacji Społecznej w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 działa ponownie świetlica środowiskowa. To jedno z zadań Programu „Romowie Jutra” pn. Romowie Jutra – Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z romskiej mniejszości etnicznej oraz dla ich przyjaciół. Chętne dzieci i młodzież zapraszamy do udziału w zajęciach naszej świetlicy w poniedziałki i czwartki w godzinach 15:00-19:00 oraz soboty w godzinach 10:00-14:00. Ponadto Miasto Chorzów realizuje 4 zadania z powyższego Programu:

  • Romowie Jutra – półkolonie dla dzieci i młodzieży z romskiej mniejszości etnicznej oraz dla ich przyjaciół,
  • Remont lokali mieszkalnych dla rodzin romskich,
  • Romowie Jutra – pokrycie kosztów ubezpieczenia dzieci romskich (kontynuacja),
  • Romowie Jutra – wycieczka integracyjno-edukacyjna.

Koordynatorem jest Pani Aleksandra Weindich.

0 Udostępnień

Ciekawe zakątki Śląska

17.02.2020 o godzinie 11:00 CAS rozpoczyna nowy cykl spotkań kulturalnych. Prezentacja pt. „Ciekawe zakątki Śląska” przybliży architekturę śląskich familoków – budownictwa typowego dla naszego regionu i historię bogatych rodów przemysłowych.

Prowadząca Pani Zofia Rogowska to nasza Seniorka, biorąca udział w wielu naszych warsztatach, która jednocześnie jest przewodnikiem po Katowicach i województwie śląskim.

Mamy nadzieję, że nasza nowa propozycja na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń CAS i znajdzie wielu zwolenników.

0 Udostępnień