Dni tolerancji – zakończenie

Dnia 22.05.2023 zakończyliśmy realizację Zadania „Dni tolerancji – równi sobie – z ekologią na ty”. Odbył się bowiem trzeci – ostatni dzień tolerancji. Polegał on na ponownym spotkaniu wychowanków obu świetlic „Romowie Jutra” oraz „Chatki” i realizowaniu wcześniej zaplanowanych działań.

Najpierw dzieciaki obejrzały film o lesie, jego mieszkańcach oraz znaczeniu lasów i konieczności ochrony. Po seansie miała miejsce pogadanka podsumowująca istotę ochrony środowiska, konieczności segregowania odpadów i dbania o otaczający nas świat.

Przed ostatnim etapem tego dnia nasi podopieczni zjedli pyszną pizzę. Oczywiście kartony po posiłku i opakowania po napojach wrzucili do odpowiednich pojemników.

Następnie dzieci przystąpiły do warsztatów ekologicznych, na których barwiły ceramiczne donice metodą hydrografiki tworząc na nich piękne i niepowtarzalne wzory. Każda donica przypominała dzieło sztuki i nie było dwóch takich samych. Wychowankowie wykonali po dwie sztuki, w których potem zasadzili kwiaty. Dzieci z wielkim zaangażowaniem pracowały, a czynności te były prawdziwą przyjemnością, tym bardziej, że na Dzień Matki doniczki z kwiatami stanowią doskonały prezent.

Zadanie „Dni tolerancji – równi sobie – z ekologią na ty” finansowane było ze środków pochodzących z dotacji MSWiA oraz funduszy Gminy Chorzów.