Śląskie Lokalnie 2021-2023

Instytut Pracy i Edukacji w Gliwicach wraz z partnerem – Instytutem Rozwoju Rynku Pracy jako operatorzy projektu Śląskie Lokalnie 2021-2023 zapraszają do składania wniosków w programie dotacyjnym finansowanym z Narodowego Instytutu Wolności. Nabór wniosków rozpoczął się 30 lipca 2021 i potrwa do 31 sierpnia 2021. Nabór odbędzie się za pośrednictwem strony fioslaskie.com.

Celem projektu jest rozwój młodych organizacji i grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego, poprzez zorganizowanie konkursu mikrograntowego. Realizatorzy będą mogli starać się o mikrogranty w wysokości od 1000 do 5000 zł.

Więcej informacji o projekcie praz wszystkie potrzebne do złożenia wniosku dokumenty znajdą Państwo na stronie fioslaskie.com

0 Udostępnień

Śniadanie na Trawie

Nieczęsto zdarza się, aby pracownicy ZUS udzielali porad poza standardowymi dniami i godzinami urzędowania Zakładu.

Wyjątkiem od ogólnie obowiązujących zasad będzie:
sobota, 21 sierpnia 2021 r.

w tym dniu ZUS rozstawi swoje specjalne stoisko podczas Śniadania na Trawie organizowanego przez Park Śląski

miejsce: Park Śląski w Chorzowie – Rosarium
w godzinach od 10:00 do 13:00

Zakres działań w trakcie „Śniadania na Trawie”:

 • zakładanie profili na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) – profil PUE to znaczne ułatwienie dla wszystkich klientów ZUS, pozwala m.in. na elektronicznie składanie wniosków o 300+
 • wsparcie w składaniu wniosków o 300+ (od 1 lipca wnioski o świadczenie w ramach projektu „Dobry start” możesz złożyć tylko drogą elektroniczną, przez PUE ZUS).
 • porady ekspertów ZUS

Co powinien przygotować rodzic dziecka, by złożyć wniosek o 300+

 • dowód osobisty
 • nr PESEL dziecka
 • nazwę i adres szkoły, do której od września pójdzie dziecko
 • adres email i numer telefonu
 • nr rachunku bankowego

Coś dla dzieci

 • dla dzieci przygotowaliśmy garść wiedzy o ubezpieczeniach: każde dziecko ma szansę dowiedzieć się czegoś nowego, ciekawego i przydatnego
 • konkursy, krzyżówki, quizy
 • gadżety i nagrody

Zapraszamy

0 Udostępnień

Inkubator Włączenia Społecznego

Na prośbę Organizatorów informujemy o trwającym naborze na innowacje społeczne dotyczące włączenia społecznego. Nabór jest organizowany w ramach projektu Inkubator Włączenia Społecznego, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Uniwersytet Jagielloński.

Celem projektu jest wsparcie i upowszechnienie innowacyjnych pomysłów, które przyczynią się do rozwiązania problemów osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego. Inkubator, utworzony w ramach projektu, jest miejscem, gdzie każda osoba/instytucja mająca pomysł na innowację społeczną z terenu całego kraju, może się zgłosić w celu uzyskania wsparcia i pomocy w rozwoju swojego pomysłu. Projekt zakłada udzielenie grantów na 60 innowacji społecznych oraz upowszechnienie 6 z nich. Maksymalna kwota grantu na innowację wynosi 100 000 PLN, średnia wartość grantu to 49 000 PLN.

Czym jest włączenie społeczne i jakich innowacji szukamy?

Poszukujemy innowacji społecznych, które wspierają rozwiązanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie.
Dodatkowo, wypracowane rozwiązania powinny pozwolić na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce w obszarze włączenia społecznego, tj. integracji społecznej i zawodowej, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, oddalenia od rynku pracy, obciążenia rolami opiekuńczymi, wyzwań związanych z wiekiem czy niepełnosprawnościami, etc.

Jak oceniamy innowacyjność?

Przede wszystkim szukamy rozwiązań innowacyjnych w skali kraju, czyli takich które są zupełnie nowe albo takich, które w istotny sposób usprawniają już wykorzystywane rozwiązania. Poszukujemy nowatorskich form pomocy i asysty, usług, narzędzi, metod działania i sposobów komunikacji.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie „Inkubator Włączenia Społecznego”?

 • Projekt stwarza szanse na opracowanie, sprawdzenie oraz wdrożenie swojego autorskiego rozwiązania
 • Daje możliwość eksperymentowania w bezpiecznym środowisku, przy wsparciu opiekunów innowacji
 • Innowator znajdzie się w szczególnym gronie kreatywnych osób, zaangażowanych w rozwój innowacji społecznych i zmianę społeczną
 • W projekcie nie trzeba obawiać się porażki – tolerujemy ryzyko wpisane w ideę testowania nowych rozwiązań
 • Skupiamy się na efektach innowacji i tak też ją rozliczymy (bez dokumentów księgowych)
 • Finansujemy 100% kosztów testowania innowacji (średnia wartość grantu to od. 49 tys. zł)
 • Projekt ma zasięg ogólnopolski – do udziału w Inkubatorze mogą zgłosić się podmioty i osoby z terenu całego kraju

Już teraz zapraszamy wszystkie organizacje zainteresowane projektem i pozyskaniem środków na innowacje na spotkanie z cyklu Śniadania przy innowacjach, organizowane on-line na platformie zoom przez FRDL MISTiA i FRDL POST.
Śniadania są przeznaczone dla osób i podmiotów z całej Polski, poszukujących inspiracji do innowacyjnych rozwiązań na rzecz grup wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na spotkania zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, reprezentujące NGO, JST, instytucje kultury, edukacji, MŚP, uczelnie, a nawet osoby indywidualne, które mają innowacyjny zmysł! Najbliższe spotkanie już 5 sierpnia o godzinie 10.00 (on-line, platforma zoom).

W celu rejestracji na spotkanie prosimy o zgłoszenie imienia i nazwiska oraz nazwy organizacji na e-mail: agnieszka.zanczak@frdl.rzeszow.pl

Szczegóły i dokumentacja dot. projektu: https://rops.krakow.pl/innowacje-spoleczne/inkubator-wlaczenia-spolecznego/informacje-o-naborze.
Konsultacje: iws@rops.krakow.pl lub tel: (+48) 12 422 06 36 | w. 34

0 Udostępnień

„Rodzina jest najważniejsza” – konkurs dla organizacji pozarządowych

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wraz z Radą ds. Rodziny ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny pod hasłem „Rodzina jest najważniejsza”. Patronat honorowy nad tą inicjatywą objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed.

Celem konkursu jest promocja i prezentacja działań wspierających oraz promujących rodzinę. Rada ds. Rodziny działająca przy Wojewodzie Śląskim chce w ten sposób wyróżnić organizacje działające na terenie naszego województwa, które służą i działają na rzecz rodzin.

Aby wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego maksymalnie 10-minutową prezentację (film, pokaz slajdów itp.) przedstawiającą różnorodne i najciekawsze akcje podjęte na rzecz rodziny w ostatnim okresie działania organizacji. Na zgłoszenia czekamy do 17 września 2021 roku.

Prace konkursowe (wraz z kompletem dokumentów, które są wskazane w Regulaminie) należy złożyć lub przysłać w terminie na adres Kancelarii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25) z dopiskiem: Konkurs dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny pod hasłem „Rodzina jest najważniejsza”.

Rozstrzygnięcie nastąpi do 4 października 2021 roku, a wygraną w konkursie są wycieczki dla 40 osób – do Warszawy, w Beskid Żywiecki oraz po Kanale Gliwickim.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie, który można pobrać poniżej.

Zachęcamy organizacje pozarządowe do udziału w konkursie!

Załączniki:

0 Udostępnień

Dni Otwarte PRIME TIME WRESTLING

Polskie Towarzystwo Wrestlingowe informuje, że już 10-11 lipca odbędą się DNI OTWARTE PTW, w ramach których ugościmy w ringu Prime Time Wrestling chętnych adeptów i adeptki naszej ukochanej dyscypliny. Do Waszej dyspozycji będą trenerzy Gracjan Korpo, Nano Lopez oraz Arkadiusz Pan Pawłowski. W ramach dwudniowej imprezy będziecie mieli okazję zobaczyć jak wygląda trening wrestlingowy, postawić po raz pierwszy stopę w profesjonalnym ringu, sprawdzić swoje zdolności krasomówcze przed kamerą, uczyć się od najlepszych, a także zobaczyć pokazową walkę wrestlingową.

Wstęp wolny.

UWAGA!
Obowiązują zapisy na stronie: https://primetimewrestling.pl/dni-otwarte/
Adres: ul. Targowa 7, Chorzów.

0 Udostępnień

CAS na Festyn

W dniu 25.06.2021 odbył się w Centrum Aktywizacji Społecznej festyn organizacyjny w ramach tzw. „Dni Tolerancji – Równi Sobie”. To zadanie jedno z wielu Programu „Romowie Jutra” które Centrum z powodzeniem realizuje od 6 lat.

W festynie brali udział dzieci i młodzież świetlicy romskiej oraz świetliczanie „Chatki” prowadzonej przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy Serce. Działania uświadamiające na warsztatach integracyjnych w Skansenie w dniu 28.05.2021 (o których pisaliśmy wcześniej) utrwalone na projekcji filmu „Pinokio” były kontynuowane na piątkowym festynie. To wszystko oczywiście w formie zabawy, w przyjaznej atmosferze przy grillu, żurku i słodkościach. Oprócz młodzieży w imprezie brali udział również seniorzy działający w CAS. W ten sposób przedsięwzięcie to miało także charakter integracji międzypokoleniowej.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział i zaangażowanie. Specjalne podziękowania należą się Fundacji „W każdym wieku” za pełen profesjonalizm w pracy z dziećmi, Teatrowi GABI ART za rozkręcenie zabawy, za prowadzenie animacji, firmie Grajfka za stworzenie możliwości rozwoju manualnego przy tworzeniu ekologicznych pachnących mydełek, Stowarzyszeniu SSKS „Silesia” za użyczenie sprzętu nagłaśniającego, Chorzowskiemu Centrum Kultury za wypożyczenie zastępczej sceny – trawki, MORiS za użyczenie i rozstawienie namiotów, Zespołowi Szkół Budowlanych w Chorzowie za stoły i ławki piknikowe.

0 Udostępnień

Sudety 2021

W dniach 11-13.06.2021 Centrum Aktywizacji Społecznej wraz z grupą seniorów, przedstawicieli NGO i działaczy społecznych odbyło dwukrotnie przekładaną (pandemia) wycieczkę w Sudety. Z uwagi na obostrzenia sanepidowskie wycieczka liczyła 38 osób, a nie jak wcześniej bywało – 60.

W pierwszym dniu zwiedziliśmy Kopalnię Złota w Złotym Stoku oraz Polanicę. Wieczorem zorganizowano kolację bankietową i zabawę. Drugi dzień to wyprawa na Szczeliniec Wielki i pobyt w pięknej Kudowie Zdrój. Biesiadowanie przy grillu, śpiewy i tańce miały miejsce w sobotę wieczorem, natomiast rano po śniadaniu w niedzielę wyruszyliśmy do Kłodzka.

Nasza wycieczka była niczym balsam na pocovidową duszę. Wcześniejsze lockdowny, zdalna praca i ograniczenia wszystkim dały się we znaki. Tak więc ostrożny powrót do normalności, śmiech, zabawa i relaks spowodowały naładowanie akumulatorów życiowych. I oby tak dalej! :)

0 Udostępnień

Kulturalnik – Irena Kwiatkowska

W dniu 31.05.2021 o godzinie 17:00 po półtorarocznej przerwie ponownie odbył się Kulturalnik. Prelekcję wygłosił dr Marek Kosma Cieśliński, prezes Stowarzyszenia „Filmowy Chorzów”. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z twórczością oraz karierą aktorki teatralnej i filmowej Ireny Kwiatkowskiej oraz obejrzeć fragmenty wybranych filmów i przedstawień z jej udziałem. Oczywiście spotkanie odbyło się z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego.

 

0 Udostępnień

Dni Tolerancji – Równi Sobie

W dniu 28.05.2012 w Śląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie odbyły się warsztaty w ramach „Dni Tolerancji – Równi Sobie”. To jedno z zadań, na które Miasto Chorzów otrzymało środki w ramach Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

W spotkaniu tym brały udział dzieci i młodzież Romskiej Świetlicy Środowiskowej z Centrum Aktywizacji Społecznej oraz Świetlicy Środowiskowej „Chatka” z Chorzowskiego Stowarzyszenia Pomocy Serce. Warsztaty te prowadzone były przez trenerów partnera projektu Stowarzyszenie „W Każdym Wieku”.

Warsztaty te miały na celu integrację międzyświetlicową i uświadomienie, że kolor skóry, przynależność etniczna tak naprawdę nie stoją na przeszkodzie wspólnej zabawie, spotkaniom i wzmacnianiu wzajemnego szacunku.

Warsztaty zakończone były ogniskiem i pieczeniem kiełbasek oraz biesiadowaniem i śpiewem.

0 Udostępnień

Warsztaty IT 60+

Centrum Aktywizacji Społecznej przygotowało kolejne spotkania dla seniorów 60+. Od 1 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie na ul. Powstańców 70 rozpoczną się warsztaty IT z obsługi urządzeń elektronicznych, smartfony, tablety, komputery. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie u Gabrieli Skrzypek tel. 32 307 53 29, lub osobiście.

Prosimy o wcześniejszą rezerwację ze względów epidemicznych i sanitarnych.

0 Udostępnień