📣POTRZEBNY TRANSPORT!📣

Aktualizacja: Oferta nieaktualna

Centrum Aktywizacji Społecznej poszukuje kierowcy posiadającego samochód dostawczy (Fiat Ducato, Ford Transit, lub podobne) i byłby skłonny jechać do Holandii i przywieźć z powrotem do Polski dary dla ukraińskich uchodźców. Na miejscu zostanie zapewniony nocleg. Preferowane weekendy.

Oczywiście oferujemy wynagrodzenie.

Szczegóły pod telefonem: 32 307 53 29

0 Udostępnień

#RodzinyRodzinom

Od kilku dni do Chorzowa dojeżdżają kolejni uchodźcy z ogarniętej wojną Ukrainy. Miasto Chorzów lokuje ich w punktach miejskich, z których następnie ludzie ci są zakwaterowywani w mieszkaniach prywatnych ofiarodawców. Pozostawieni sami sobie czują się osamotnieni i zagubieni. Zatem poszukujemy chętnych którzy skłonni byliby pomóc rodzinom już zakwaterowanym odnaleźć się w życiu codziennym, a także bezpośrednio wspomóc ich materialnie w zależności od potrzeb.

Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00-18:00 i w piątki do 14:00 pod numerem 32 307 53 29 oraz mailowo pod adresem cas@opschorzow.pl.

0 Udostępnień

Pomoc dla Ukrainy

Aktualizacja: Wydawanie darów dla uchodźców z Ukrainy zostało wstrzymane. Zapraszamy do Centrum Integracji Międzypokoleniowej na ul. Dąbrowskiego 7.

Informujemy, że od poniedziałku 28.02.2022 Centrum Aktywizacji Społecznej przyjmuje zgłoszenia mieszkańców Chorzowa, którzy chcieliby wspomóc uchodźców z Ukrainy poprzez ofiarowanie jakiejkolwiek pomocy (żywność długoterminowa, środki higieny osobistej, środki czystości). W zależności od rozwoju sytuacji być może potrzebni będą wolontariusze, osoby dysponujące samochodem do działań logistycznych, osoby oferujące lokum. Zakres pomocy będzie sukcesywnie modyfikowany i dostosowany do aktualnych potrzeb.

Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne pod numerem:

32 307 53 29

lub drogą mailową na adres:

cas@opschorzow.pl

od poniedziałku do czwartku 7:00-18:00 i w piątki 7:00-14:00.

Żywność długoterminową, środki higieny osobistej, środki czystości, koce, poduszki, śpiwory, karimat, ręczniki, mleko modyfikowane dla dzieci, itp. przyjmujemy:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach 11:00-17:00
 • w piątki w godzinach 11:00-14:00

w siedzibie CAS przy ul. Powstańców 70/3 w Chorzowie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

Informujemy również, że uruchomiono numer interwencyjny 534 151 402 dostępny w godzinach 18:00-22:00.

0 Udostępnień

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chorzów

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chorzów o zmianie formy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzów za pomocą środków porozumiewania się na odległość:

Z uwagi na znaczny wzrost liczby zakażeń wirusem SARS-COV-2, na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, od dnia 31 stycznia 2022r. do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach na terenie Miasta Chorzów odbywać się będzie osobiście w punkcie oraz za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość — telefonicznie lub mailowo.

Przypominam, iż w celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, ustala termin oraz sposób udzielania porady następująco:

0 Udostępnień

Krok Ku Zmianom – Na start

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie  zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w tutejszym Urzędzie do udziału w  projekcie  pilotażowym pn. „Kroku Ku Zmianom – Na Start”.

Osoby zakwalifikowane do projektu będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Stypendium za podjęcie nauki na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych tzw. KKZ, w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie, przez maksymalnie 3 semestry oraz premia za zdany egzamin
 • Skierowanie do pracy z refundacją wynagrodzenia przez PUP oraz wsparcie mentora wprowadzającego nowego pracownika w tajniki zawodu
 • Wsparcie doradcy zawodowego w diagnozie potrzeb i określeniu planów zawodowych
 • Szkolenia z zakresu budowania motywacji, rozwoju umiejętności   interpersonalnych i budowania poczucia własnej wartości.

Głównym celem  projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego przez młode osoby z grupy NEET.
Warunkiem uczestnictwa jest:

 • wiek do 30 roku życia
 • brak kwalifikacji zawodowych, tzn. wykształcenie gimnazjalne i poniżej lub wykształcenie średnie ogólnokształcące albo doświadczenie zawodowe poniżej 12 miesięcy
 • okres rejestracji w Urzędzie powyżej 6 miesięcy

Osoby zainteresowane zapraszamy do doradców klienta w Urzędzie lub pod nr tel. 32 34 97 140.

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Funduszu Pracy we współpracy
Śląską Wojewódzką Komendą OHP w Katowicach

0 Udostępnień

Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach realizuje projekt: „Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+”.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+” realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy

dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

OKRES REALIZACJI:

Od 01.10.2021 do 31.03.2023

DLA KOGO:

Projekt skierowany 30 os. dorosłych 16k/14m, powyżej 30 roku życia z woj. Śląskiego, subregionu centralnego. Bezrobotnych/biernych zawodowo w tym:

 • osób w wieku 50 lat i więcej;
 • osób z niepełnosprawnościami;
 • osób długotrwale bezrobotnych;
 • osób o niskich kwalifikacjach.

Z pierwszeństwem udziału uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WSL 2014-2020 z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Obszary zamieszkania kandydatów: subregion centralny

Zapraszamy do kontaktu:

Tel: 32 259 62 61, email: projekty@ir.katowice.pl, magdalena.kielar@ir.katowice.pl, justyna.sot@ir.katowice.pl

0 Udostępnień

Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych

Jako że zbliża się termin obowiązku zgłaszania organizacji pozarządowych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez portal NGO.pl:

Przypominamy, że termin zgłoszeń upływa pod koniec stycznia 2022.

0 Udostępnień

Godziny otwarcia

Informujemy, że w ostatnim tygodniu 2021 roku godziny otwarcia ulegają zmianie:

27.12.2021 (poniedziałek) – 7:00-16:00
28.12.2021 (wtorek) – 7:00-17:00
29.12.2021 (środa) – 7:00-17:00
30.12.2021 (czwartek) – 7:00-15:00
31.12.2021 (piątek) – 7:00-14:00

Od 03.01.2022 godziny wracają do poprzednich.

0 Udostępnień