Wycieczka – „Jura Park” Krasiejów

W dniu 02.10.2021 wychowankowie świetlicy środowiskowej Programu Romowie Jutra, działającej w Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie byli na wycieczce w Jura Parku w Krasiejowie znanym z naturalnych rozmiarów modeli dinozaurów, nowoczesnych wystaw dotyczących ewolucji, kolejki „Tunel Czasu” i kina 5D. Wycieczka ta była integralną częścią projektu o nazwie „Co jest w życiu ważne, czyli stop dopalaczom” zrealizowanym dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Miasta Chorzów w ramach zadania: Kampanie profilaktyczno-edukacyjne.

Powyższe przedsięwzięcie składało się z kilku etapów, które rozpoczęły się we wrześniu br. W I etapie dzieci i młodzież brali udział w pogadankach dot. szkodliwości zażywania wszelkich środków odurzających, tworzyli „Mapę zagrożeń” i „Mapę wartości”, wypowiadali się na tematy wyznawanych przez siebie wartości. II etap to rozmowy o ewentualnych doświadczeniach z narkotykami i dopalaczami, wzmacnianie w postawie asertywnej wobec osób nakłaniających do zażywania środków odurzających. III etap to film pt. „Stop dopalaczom”, dyskusja poprelekcyjna, wspólne opracowanie „Planu dobrego życia”. Właśnie taką alternatywną formą spędzania czasu wolnego była wspomniana wyżej wycieczka.