Ogłoszenie o naborze kandydatek i kandydatów na członkinie i członków Komitetów Sterująco-Monitorujących Programów Instytutu

W związku z przekazaną przez Śląski Urząd Wojewódzki wiadomością, Wydział Polityki Społecznej, Referat ds. Współpracy z Podmiotami Niepublicznymi informuje, że Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego prowadzi nabór kandydatek i kandydatów ze strony pozarządowej na członkinie i członków Komitetów Sterująco-Monitorujących Rządowych Programów Wsparcia Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ogłoszenie o naborze dostępne jest pod linkiem:
https://niw.gov.pl/ogloszenie-o-naborze-kandydatek-i-kandydatow-na-czlonkinie-i-czlonkow-komitetow-sterujaco-monitorujacych-programow-instytutu/

Ponadto informujemy, że zgłoszenia należy przesyłać do 29 maja 2024r. w wersji elektronicznej wraz z załącznikami na adres e-mail: kontakt@niw.gov.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Nabór do KSM”.

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
nr tel. 22 468 44 00
e-mail: kontakt@niw.gov.pl