Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych

Jako że zbliża się termin obowiązku zgłaszania organizacji pozarządowych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez portal NGO.pl:

Przypominamy, że termin zgłoszeń upływa pod koniec stycznia 2022.

0 Udostępnień

Godziny otwarcia

Informujemy, że w ostatnim tygodniu 2021 roku godziny otwarcia ulegają zmianie:

27.12.2021 (poniedziałek) – 7:00-16:00
28.12.2021 (wtorek) – 7:00-17:00
29.12.2021 (środa) – 7:00-17:00
30.12.2021 (czwartek) – 7:00-15:00
31.12.2021 (piątek) – 7:00-14:00

Od 03.01.2022 godziny wracają do poprzednich.

0 Udostępnień

Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz 2021

Dnia 15 listopada 2021 roku Samorząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz 2021.

Celem konkursu jest uhonorowanie wolontariuszy, za ich zaangażowanie i troskę o drugiego człowieka. Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i całe organizacje. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego – ważne, żeby miała charakter wolontariatu.

Kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne i organizacje pozarządowe związane z działalnością na rzecz wolontariatu. Jeden podmiot może wskazać po jednej kandydaturze w każdej z dwóch kategorii.

Kapituła konkursu wybierze laureatów w kategoriach: wolontariat indywidualny i organizacja działająca w obszarze wolontariatu. Członkowie kapituły będą brać pod uwagę: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność oraz partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu (w tym regulamin) znajdują się na stronie ngo.slaskie.pl/content/slaskie-orly-wolontariatu
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie slaskieorly.slaskie.pl

0 Udostępnień

Wycieczka – „Jura Park” Krasiejów

W dniu 02.10.2021 wychowankowie świetlicy środowiskowej Programu Romowie Jutra, działającej w Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie byli na wycieczce w Jura Parku w Krasiejowie znanym z naturalnych rozmiarów modeli dinozaurów, nowoczesnych wystaw dotyczących ewolucji, kolejki „Tunel Czasu” i kina 5D. Wycieczka ta była integralną częścią projektu o nazwie „Co jest w życiu ważne, czyli stop dopalaczom” zrealizowanym dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Miasta Chorzów w ramach zadania: Kampanie profilaktyczno-edukacyjne.

Powyższe przedsięwzięcie składało się z kilku etapów, które rozpoczęły się we wrześniu br. W I etapie dzieci i młodzież brali udział w pogadankach dot. szkodliwości zażywania wszelkich środków odurzających, tworzyli „Mapę zagrożeń” i „Mapę wartości”, wypowiadali się na tematy wyznawanych przez siebie wartości. II etap to rozmowy o ewentualnych doświadczeniach z narkotykami i dopalaczami, wzmacnianie w postawie asertywnej wobec osób nakłaniających do zażywania środków odurzających. III etap to film pt. „Stop dopalaczom”, dyskusja poprelekcyjna, wspólne opracowanie „Planu dobrego życia”. Właśnie taką alternatywną formą spędzania czasu wolnego była wspomniana wyżej wycieczka.

0 Udostępnień

Kulturalnik – Hanka Bielicka

W dniu 21.10.2021 o godzinie 16:30 ponownie odbył się Kulturalnik. Prelekcję wygłosił dr Marek Kosma Cieśliński, prezes Stowarzyszenia „Filmowy Chorzów”. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z twórczością oraz karierą Hanki Bielickiej – aktorki i artystki kabaretowej – oraz obejrzeć fragmenty wybranych filmów i występów z jej udziałem.

 

0 Udostępnień

Wycieczka – Leśny Park Niespodzianek

W dniu 25. września 2021 w ramach Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 odbyła się wycieczka do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. W wycieczce brało udział 26 wychowanków świetlicy romskiej.

Dzieci i młodzież miała okazję zobaczyć Sokolarnię, Sowiarnię, odwiedziły Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej oraz Aleję Bajkową. Brali również udział w pokazach lotów sów i pokazach lotów ptaków drapieżnych, a pod koniec zwiedzania odbył się grill.

Środkiem transportu do Ustronia i z powrotem był autokar.

0 Udostępnień

Śląskie NOWE FIO

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika informują, że rozpoczyna się nabór wniosków do programu grantowego „Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023”.

Ogłaszamy DWA konkursy:

1. Konkurs: „Mikrodotacje na realizację lokalnych inicjatyw”
Przedmiot konkursu: realizacja inicjatyw w sferze pożytku publicznego.
Uprawnieni Wnioskodawcy:
– Młode organizacje pozarządowe
– Grupy nieformalne (3 osoby) działające samodzielnie
– Grupy nieformalne działające wspólnie z patronem
Obszar: województwo śląskie
Kwota dofinansowania: od 2.000 zł do 8.000 zł
Okres realizacji: od 4.10.2021 r. do 19.11.2021 r., minimum 30 dni
Sposób składania: wnioski przyjmowane są elektronicznie przez platformę www.witkac.pl
Termin naboru: od 6.09.2021 r. (godzina 9:00) do 20.09.2021 r. (godzina 12:00)

2. Konkurs: „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”
Przedmiot konkursu: rozwój młodych organizacji pozarządowych.
Uprawnieni Wnioskodawcy: młode organizacje pozarządowe
Obszar: województwo śląskie
Kwota dofinansowania: od 2.000 zł do 6.000 zł
Okres realizacji: od 4.10.2021 r. do 19.11.2021 r., minimum 30 dni
Sposób składania: wnioski przyjmowane są elektronicznie przez platformę www.witkac.pl
Termin naboru: od 6.09.2021 r. (godzina 9:00) do 20.09.2021 r. (godzina 12:00)

Szczegółowe zasady dotyczące obu naborów określone są w Regulaminie dostępnym na stronie www.fio.bcp.org.pl w zakładce Dokumenty

Kontakt:
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości tel. 699 713 353, 699 713 283, fio@bcp.org.pl
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS tel. 32 739 55 12, 32 423 70 34, fio@cris.org.pl

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności CRSO ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

0 Udostępnień