Spotkanie wigilijne

W dniu 13.12.2018 w Centrum Aktywizacji Społecznej odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne wychowanków świetlicy działającej w CAS w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Wspólne biesiadowanie, łamanie się opłatkiem, kolędowanie sprzyjało wprowadzeniu w świąteczną atmosferę całą społeczność świetlicową. Imprezę uświetniła swoją obecnością Wice Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej mgr inż. Lidia Stuchlik.

Seminarium „Sinti i Romowie w Europie – tożsamość, historia, pamięć”

Stowarzyszenie Kopalnia Kultury zaprasza do udziału w polsko-niemieckim seminarium „Sinti i Romowie w Europie – tożsamość, historia, pamięć”.

Seminarium "Sinti i Romowie w Europie" - tożsamość, historia, pamięć

W programie m.in.:

  • warsztaty,
  • spotkania,
  • projekcje filmów,
  • praca w międzynarodowych grupach,
  • spotkanie ze świadkiem historii Mano Höllenreinerem.

Termin: 28.07-03.08.2015
Miejsce: Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
Uczestnicy: 18-26 lat
Opłata: 150 zł (istnieje możliwość dofinansowania i obniżenia opłaty)
Zgłoszenia: kopalniakultury@gmail.com

Podczas seminarium zbadamy wspólnie proces pozbawiania praw, wykluczania i eksterminacji Sinti i Romów w czasach narodowego socjalizmu oraz kształtowania się pamięci o tych wydarzeniach. Pamięć o 500.000 europejskich Sinti i Romach, zamordowanych w czasie narodowego socjalizmu, w tym 20.000 w KL Auschwitz, przywracana jest co roku 2 sierpnia, w dniu likwidacji tzw. „rodzinnego obozu cygańskiego” w Birkenau. W ceremonii upamiętniającej, wraz z ostatnimi świadkami i ich bliskimi, weźmie udział również grupa seminaryjna.

Jest to znak pamięci, ale również zwrócenie uwagi na to, jak współcześnie w europejskich społeczeństwach wygląda życie tej największej etnicznej mniejszości w Europie. Po dzień dzisiejszy Sinti i Romowie cierpią z powodu stereotypów i uprzedzeń, dyskryminacji i przemocy.

Stoją również przed szczególnymi wyzwaniami w zakresie edukacji, wynikającymi z wieloletnich praktyk dyskryminacyjnych – zagadnienia te poddamy pod dyskusję z perspektywy „większości” i „mniejszości”.