Spotkanie Program FIO 2016

2015_logo_FIO_v1Uprzejmie informujemy, że Pan Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pismem nr DPP.I.5341.4.2016.JDR z 18 października 2016 r. zwrócił się do Wojewody Śląskiego z prośbą o zorganizowanie spotkania informacyjnego dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w ramach Programu. Będzie ono obejmować swoim zakresem problematykę zasad rozliczania dotacji i sprawozdań z realizacji zadań publicznych dofinansowanych ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016.

Przedmiotowe spotkanie zostanie zorganizowane w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, w Sali Sejmu Śląskiego 30 listopada 2016 r. w godz. od 10:00 do 13:00. Będzie ono prowadzone przez ekspertów z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Poniżej do pobrania formularz rejestracyjny.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 listopada 2016r.

Formularz rejestracyjny FIO 30 XI 2016

Promocja Równych Szans – warsztaty

fb-cover

W ramach projektu Promocja Równych Szans dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich organizowane są warsztaty „Walka z wypaleniem zawodowym” oraz „Motywacyjno-integracyjne”. Projekt prowadzony jest przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce”. Celem projektu Promocja Równych Szans jest promowanie aktywnej integracji społecznej, poprzez zaangażowanie społeczności lokalnej w aktywne działanie.

Cele warsztatów:

  1. Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem w pracy,
  2. Doskonalenie umiejętności asertywnej komunikacji i budowania pozytywnych kontaktów,
  3. Kształtowanie postaw sprzyjających budowaniu relacji i otwartości na innych.

Program warsztatów.