Krok Ku Zmianom – Na start

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie  zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w tutejszym Urzędzie do udziału w  projekcie  pilotażowym pn. „Kroku Ku Zmianom – Na Start”.

Osoby zakwalifikowane do projektu będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia:

  • Stypendium za podjęcie nauki na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych tzw. KKZ, w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie, przez maksymalnie 3 semestry oraz premia za zdany egzamin
  • Skierowanie do pracy z refundacją wynagrodzenia przez PUP oraz wsparcie mentora wprowadzającego nowego pracownika w tajniki zawodu
  • Wsparcie doradcy zawodowego w diagnozie potrzeb i określeniu planów zawodowych
  • Szkolenia z zakresu budowania motywacji, rozwoju umiejętności   interpersonalnych i budowania poczucia własnej wartości.

Głównym celem  projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego przez młode osoby z grupy NEET.
Warunkiem uczestnictwa jest:

  • wiek do 30 roku życia
  • brak kwalifikacji zawodowych, tzn. wykształcenie gimnazjalne i poniżej lub wykształcenie średnie ogólnokształcące albo doświadczenie zawodowe poniżej 12 miesięcy
  • okres rejestracji w Urzędzie powyżej 6 miesięcy

Osoby zainteresowane zapraszamy do doradców klienta w Urzędzie lub pod nr tel. 32 34 97 140.

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Funduszu Pracy we współpracy
Śląską Wojewódzką Komendą OHP w Katowicach