Zajęcia z języka Angielskiego – ASOS

Obecnie w Centrum prowadzone są zajęcia z języka Angielskiego w ramach Rządowego Programu ASOS prowadzonego przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.