Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Nowe obowiązki NGO od października

W kwietniu 2021 r. parlament znowelizował jedną z bardziej nieintuicyjnych i nielogicznych z punktu widzenia organizacji pozarządowych ustaw – Ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Czy i jakie zmiany wprowadza dla organizacji pozarządowych? Jak będą wyglądać nowe obowiązki? Czy organizacje powinny się zacząć obawiać nowych obciążeń?

Największą zmianą z punktu widzenia organizacji pozarządowych jest ujęcie ich w katalogi podmiotów zobowiązanych do zgłaszania swoich beneficjentów rzeczywistych i na tym się skupię. Obowiązek ten od 31 października 2021 r. będzie dotyczył wszystkich – poza stowarzyszeniami zwykłymi – organizacji.

Czytaj dalej na NGO.pl

0 Udostępnień

Program „Romowie Jutra (kontynuacja)”

Centrum Aktywizacji Społecznej informuje, że od marca 2021 roku realizuje Program „Romowie Jutra (kontynuacja)” w ramach rządowego Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Miastu Chorzów przyznano dotacje celowe na realizację następujących zadań:

  1. „Dni tolerancji – równi sobie” – w wysokości 8 000 zł.
  2. „Romowie Jutra – nauka języka polskiego, czytania i pisania dla wybranych dorosłych z romskiej mniejszości etnicznej” – w wysokości 2 400 zł.
  3. „Romowie Jutra – Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z romskiej mniejszości etnicznej oraz dla ich przyjaciół (kontynuacja)” – w wysokości 58 000 zł.

W ramach części 30 budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Edukacji i Nauki przyznano dotację na realizację zadań pn.:

  1. „Romowie Jutra – wycieczka integracyjno-edukacyjna” – w wysokości 2 985 zł.
  2. „Romowie Jutra – Półkolonie dla dzieci i młodzieży z romskiej mniejszości etnicznej oraz dla ich przyjaciół” – w wysokości 7 600 zł.
0 Udostępnień

Prawo o dostępności cyfrowej a NGO

Czy prawo o dostępności cyfrowej to kłopot dla NGO? Niekoniecznie! Najbardziej wymagające rozwiązania dotyczą tylko niektórych organizacji. Tym tekstem rozwiejemy Wasze wątpliwości.

Dopiero teraz – wraz z wprowadzeniem ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – prawo o dostępności zyskało sankcje. Choć regulacje prawne w tej dziedzinie obowiązywały od 2012 roku, wszyscy zastanawiają się, jak będzie wyglądać zarządzanie stronami internetowymi od września 2020 roku. Wiele z tych obowiązków dotyczy także NGO.

Czytaj dalej na ngo.pl

0 Udostępnień

Komunikat

Centrum Aktywizacji Społecznej informuje, że w świetle obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego zakończenie zawieszenia działalności jest możliwe przy bezwzględnym zachowaniu procedur sanitarnych mających na celu zapobieganie zachorowaniu na COVID-19.

W związku z powyższym CAS wznawia działalność oferując wsparcie zgodnie z regulaminem jednostki i w reżimie sanitarnym.

Brak stosowania się do wytycznych skutkować będzie odmową korzystania z naszych usług.

0 Udostępnień

Komunikat

Centrum Aktywizacji Społecznej informuje, że zgodnie z § 26, ust. 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.03.2021 (Dz. U. 2021 poz. 512): „Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju.”

W związku z koniecznością stosowania się do przepisów prawa prosimy stowarzyszenia, fundacje oraz inne grupy i osoby korzystające ze wsparcia CAS o dostosowanie się do powyższych zaleceń i zrozumienie sytuacji tak trudnej i uciążliwej dla wszystkich.

0 Udostępnień

Rekrutacja do 14. edycji Konkursu „Seniorzy w Akcji”

Organizatorzy poszukują osób w wieku 60+, które chcą wyjść naprzeciw aktualnym wyzwaniom, pokonywać skutki izolacji i realizować działania wzmacniające więzi społeczne.

Jak co roku szukamy osób, które chcą być aktywne w swoich miejscach zamieszkania, angażować się w sprawy lokalne i proponować ciekawe przedsięwzięcia oparte na własnych pomysłach i na swoich pasjach. W tej edycji konkursu chcemy wspierać działania, które pokazują, że „bezpieczny dystans” nie dotyczy relacji międzyludzkich i międzypokoleniowych – opowiada Katarzyna Świątkiewicz, kierownik programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Więcej informacji na stronie seniorzywakcji.pl

0 Udostępnień

Centrum Aktywizacji Społecznej informuje, że nie ma wpływu na profil działalności statutowej organizacji pozarządowych zarejestrowanych w CAS. Wspiera je jedynie w obszarach zawartych w regulaminie organizacyjnym placówki dostępnym do wglądu na naszej stronie w sekcji „Do pobrania”.

0 Udostępnień