Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz 2021

Dnia 15 listopada 2021 roku Samorząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz 2021.

Celem konkursu jest uhonorowanie wolontariuszy, za ich zaangażowanie i troskę o drugiego człowieka. Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i całe organizacje. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego – ważne, żeby miała charakter wolontariatu.

Kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne i organizacje pozarządowe związane z działalnością na rzecz wolontariatu. Jeden podmiot może wskazać po jednej kandydaturze w każdej z dwóch kategorii.

Kapituła konkursu wybierze laureatów w kategoriach: wolontariat indywidualny i organizacja działająca w obszarze wolontariatu. Członkowie kapituły będą brać pod uwagę: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność oraz partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu (w tym regulamin) znajdują się na stronie ngo.slaskie.pl/content/slaskie-orly-wolontariatu
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie slaskieorly.slaskie.pl

0 Udostępnień

Wycieczka – „Jura Park” Krasiejów

W dniu 02.10.2021 wychowankowie świetlicy środowiskowej Programu Romowie Jutra, działającej w Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie byli na wycieczce w Jura Parku w Krasiejowie znanym z naturalnych rozmiarów modeli dinozaurów, nowoczesnych wystaw dotyczących ewolucji, kolejki „Tunel Czasu” i kina 5D. Wycieczka ta była integralną częścią projektu o nazwie „Co jest w życiu ważne, czyli stop dopalaczom” zrealizowanym dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Miasta Chorzów w ramach zadania: Kampanie profilaktyczno-edukacyjne.

Powyższe przedsięwzięcie składało się z kilku etapów, które rozpoczęły się we wrześniu br. W I etapie dzieci i młodzież brali udział w pogadankach dot. szkodliwości zażywania wszelkich środków odurzających, tworzyli „Mapę zagrożeń” i „Mapę wartości”, wypowiadali się na tematy wyznawanych przez siebie wartości. II etap to rozmowy o ewentualnych doświadczeniach z narkotykami i dopalaczami, wzmacnianie w postawie asertywnej wobec osób nakłaniających do zażywania środków odurzających. III etap to film pt. „Stop dopalaczom”, dyskusja poprelekcyjna, wspólne opracowanie „Planu dobrego życia”. Właśnie taką alternatywną formą spędzania czasu wolnego była wspomniana wyżej wycieczka.

0 Udostępnień

Kulturalnik – Hanka Bielicka

W dniu 21.10.2021 o godzinie 16:30 ponownie odbył się Kulturalnik. Prelekcję wygłosił dr Marek Kosma Cieśliński, prezes Stowarzyszenia „Filmowy Chorzów”. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z twórczością oraz karierą Hanki Bielickiej – aktorki i artystki kabaretowej – oraz obejrzeć fragmenty wybranych filmów i występów z jej udziałem.

 

0 Udostępnień

Wycieczka – Leśny Park Niespodzianek

W dniu 25. września 2021 w ramach Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 odbyła się wycieczka do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. W wycieczce brało udział 26 wychowanków świetlicy romskiej.

Dzieci i młodzież miała okazję zobaczyć Sokolarnię, Sowiarnię, odwiedziły Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej oraz Aleję Bajkową. Brali również udział w pokazach lotów sów i pokazach lotów ptaków drapieżnych, a pod koniec zwiedzania odbył się grill.

Środkiem transportu do Ustronia i z powrotem był autokar.

0 Udostępnień

Śląskie NOWE FIO

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika informują, że rozpoczyna się nabór wniosków do programu grantowego „Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023”.

Ogłaszamy DWA konkursy:

1. Konkurs: „Mikrodotacje na realizację lokalnych inicjatyw”
Przedmiot konkursu: realizacja inicjatyw w sferze pożytku publicznego.
Uprawnieni Wnioskodawcy:
– Młode organizacje pozarządowe
– Grupy nieformalne (3 osoby) działające samodzielnie
– Grupy nieformalne działające wspólnie z patronem
Obszar: województwo śląskie
Kwota dofinansowania: od 2.000 zł do 8.000 zł
Okres realizacji: od 4.10.2021 r. do 19.11.2021 r., minimum 30 dni
Sposób składania: wnioski przyjmowane są elektronicznie przez platformę www.witkac.pl
Termin naboru: od 6.09.2021 r. (godzina 9:00) do 20.09.2021 r. (godzina 12:00)

2. Konkurs: „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”
Przedmiot konkursu: rozwój młodych organizacji pozarządowych.
Uprawnieni Wnioskodawcy: młode organizacje pozarządowe
Obszar: województwo śląskie
Kwota dofinansowania: od 2.000 zł do 6.000 zł
Okres realizacji: od 4.10.2021 r. do 19.11.2021 r., minimum 30 dni
Sposób składania: wnioski przyjmowane są elektronicznie przez platformę www.witkac.pl
Termin naboru: od 6.09.2021 r. (godzina 9:00) do 20.09.2021 r. (godzina 12:00)

Szczegółowe zasady dotyczące obu naborów określone są w Regulaminie dostępnym na stronie www.fio.bcp.org.pl w zakładce Dokumenty

Kontakt:
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości tel. 699 713 353, 699 713 283, fio@bcp.org.pl
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS tel. 32 739 55 12, 32 423 70 34, fio@cris.org.pl

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności CRSO ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

0 Udostępnień

Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

W dniu 5.10.2021 o godzinie 16:30 Centrum Aktywizacji Społecznej organizuje szkolenie skierowane dla osób zarządzających NGO, odpowiedzialnych za wdrożenie standardów dostępności architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej, cyfrowej, określonych wymogami Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy niezbędnej do realizacji wymogu dotyczącego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w świetle ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szkolenie pozwoli uczestnikom na nabycie samodzielności w zakresie wdrażania dostępności w swojej organizacji, weryfikacji procedur oraz istniejących już rozwiązań w swojej instytucji.

Program szkolenia

 1. Identyfikacja osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich potrzeby
 2. Podstawy prawne – Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Ustawa o dostępności cyfrowej, Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
 3. Kto jest zobowiązany do wdrożenia rozwiązań z zakresu dostępności.
 4. Projektowanie uniwersalne oraz racjonalne usprawnianie
 5. Obszary dostępności – Dostępność architektoniczna, komunikacyjno-informacyjna, cyfrowa – omówienie podstaw i minimalne wymogi
 6. Sposoby zapewniania dostępności – projektowanie uniwersalne, racjonalne usprawnienia, dostęp alternatywny.
 7. Koordynator ds. dostępności – zadania, obowiązki, organizacja i planowanie działań.
 8. Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 9. Plan poprawy dostępności cyfrowej, audyty.
 10. Wnioski o zapewnienie dostępności.
 11. Dostosowanie podmiotu w zakresie informacyjno-komunikacyjnym
 12. Informowanie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
 13. Dostępność cyfrowa – dostępne dokumenty (WORD, PDF), strony i multimedia, podstawowe badanie dostępności cyfrowej
 14. Skarga na brak dostępności. Grzywna w celu przymuszenia do wykonania nakazu zapewnienia dostępności.
 15. Fundusz Dostępności.

Chętne osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 307 53 29 lub e-mailowy pod adresem cas@opschorzow.pl w terminie do 24.09.2021.

Ilość zgłoszeń ograniczona.

0 Udostępnień

Dzień Służb Społecznych 2021

Szanowni Państwo,

Jak co roku Prezydent Miasta Chorzów przyznaje Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa oraz Medale za osiągnięcia w dziedzinie społecznej.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatów do ww. Nagrody i Medalu spośród osób, instytucji, i podmiotów, które w sposób szczególny zaznaczają swoją obecność w obszarze polityki społecznej Naszego Miasta.

Wnioski o Nagrodę Prezydenta Miasta oraz Medale można składać:

 • osobiście w Urzędzie Miasta Chorzów w Wydziale Polityki Społecznej (pokoje 225 i 226), lub w kancelarii ogólnej (pokój nr 2),
 • lub nadsyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Chorzów, Wydział Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

w terminie do dnia 4 października 2021r.

Wnioski z kandydaturami należy składać na obowiązujących formularzach ustalonych w poniższych Zarządzeniach, które można pobrać pod następującymi linkami:

Dodatkowych informacji udziela Pani Karolina Kubiś w Urzędzie Miasta Chorzów, Wydział Polityki Społecznej (pokój 225) – tel. 32 416 50 00 wew. 9225.

Wręczenie przyznanych Nagród i Medali nastąpi w dniu 18 listopada br. podczas obchodów Dnia Służb Społecznych w Chorzowie.

0 Udostępnień

Generator Dostępności: V tura naboru zgłoszeń – ogłoszenie o naborze

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych ogłasza V turę naboru do Inkubatora „Generator Dostępności”:

„Poszukujemy nowych rozwiązań służących poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych z ograniczeniami mobilności lub percepcji. Zapraszamy do inkubatora każdego: osoby, organizacje, instytucje oraz firmy z całej Polski, które chcą tworzyć i rozwijać nowatorskie rozwiązania. Zapewniamy wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe.

Zależy nam na współpracy z zaangażowanymi ludźmi, którzy dobrze znają sytuację i potrzeby grup, z którymi chcą pracować. Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2021r.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia

0 Udostępnień

Półkolonie 2021

Półkolonie organizowane w ramach naszego zadania odbywały się w dniach od 05.07.2021 do 16.07.2021 w siedzibie świetlicy środowiskowej w Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie w godzinach od 10:00 do 14:00. Do opieki nad wychowankami zatrudniono dwóch wychowawców i asystenta romskiego d.s. świetlicowych. Osoby te na co dzień pracują w świetlicy, więc są dzieciom znane i przez nie lubiane. W każdym dniu asystent przygotowywał posiłek (kanapki, owoce i napój).

Staraliśmy się bardzo urozmaicić naszą ofertę.

 • 05.07.2021 – Wycieczka na wodny plac zabaw w Chorzowie
 • 06.07.2021 – Dzień sportu
 • 07.07.2021 – Warsztaty rękodzieła artystycznego – wykonywanie toreb
 • 08.07.2021 – Basen „Skałka” – Świętochłowice
 • 09.07.2021 – Sala Zabaw „Hopsa” Chorzów
 • 12.07.2021 – Legendia – Śląskie Wesołe Miasteczko
 • 13.07.2021 – Warsztaty rękodzieła artystycznego – wykonywanie zegarów
 • 14.07.2021 – Kino „Grajfka” Chorzów film pt. „Moje wakacje z Rudym”
 • 15.07.2021 – Basen kryty Chorzów
 • 16.07.2021 – FREE STYLE PARK – sala zabaw

Półkolonie cieszyły się dużym powodzeniem, w dużym stopniu urozmaiciły naszym wychowankom czas wolny i pozytywnie wpłynęły na ich rozwój psycho – ruchowy.

0 Udostępnień