Zaproszenie na konsultacje

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w Katowicach, prowadząc Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni (OWES) – zaprasza organizacje pozarządowe m.in. z terenu Chorzowa, SiemianowicŚwiętochłowic do korzystania z bezpłatnych konsultacji tematycznie związanych z:

  • Zatrudnianiem oraz stażowaniem osób z niepełnosprawnościami
  • Prawem i obowiązkami wynikającymi z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
  • Refundacją i ewidencją wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
  • Przygotowaniem umów stażowych oraz warunkami powierzenia przetwarzania danych osobowych w przypadku realizacji projektów EFS
  • Przygotowaniem wniosków o dofinansowanie działań aktywizujących zawodowo ON

Serdecznie zapraszamy do kontaktu, spotkania mogą być realizowane bezpośrednio w miejscu wskazanym przez daną organizację. Dostosujemy się do Państwa potrzeb i możliwości terminowo – czasowych, Wszystkie spotkania są całkowicie bezpłatne.

Zapraszamy do kontaktu z animatorem OWES – Agatą Gnat, tel. 609-573-216, agata@mostkatowice.pl