Romowie Jutra

W dniu 19.03.2024 odbyły się kolejne zajęcia w ramach zadania „Romowie Jutra – Trening kompetencji rodzicielskich”, na organizację których otrzymaliśmy dotację z MSWiA. Tym razem dzieci miło spędzały czas wspólnie z wychowawcami Klubu romskiego, a rodzice uczestniczyli w zajęciach na temat „Postawy rodzicielskie. Potrzeby dzieci i sposoby ich zaspokajania”.

CAS we współpracy z Biurem Usług Szkoleniowo-Doradczych eSKa zainicjował w 2024r. zajęcia także dla romskich rodziców. Chcąc działać na wielu płaszczyznach aktywizujemy dzieci oraz dorosłych, bo tylko praca z całą społecznością romską może przynieść pozytywne rezultaty na drodze aktywizacji i integracji tej grupy etnicznej.