Nabór wniosków o przyznanie pakietów marketingowych

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralno-Wschodniego rozpoczął nabór wniosków o przyznanie pakietów marketingowych – 8000,00 zł dla organizacji pozarządowych zarejestrowanych w KRS z terenu objętego wsparciem OWES (czyli z siedzibą wyłącznie na obszarze miast: Świętochłowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza oraz pow. będziński lub zawierciański).

Fundacje i Stowarzyszenia mogą ubiegać się o przyznanie pakietu marketingowego w wysokości do 8000,00 zł brutto na działania informacyjno-promocyjne związane z ekonomizacją.

Bezzwrotne wsparcie w postaci pakietu marketingowego kierowane jest do podmiotów zainteresowanych uruchomieniem działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej.

Pakiety marketingowe mogą obejmować wydatki m.in. na zakup bannerów, plakatów, wizytówek, teczek, broszur, publikacji, gadżetów reklamowych, a także tworzenie stron www, prowadzenie kampanii reklamowych (również w Internecie).

Nabór prowadzony jest w sposób ciągły w okresie od 6 lutego 2023r. do 31 maja 2023r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na pakiety marketingowe.

Podstawowe wymogi:

  • rozpoczęcie udziału w projekcie OWES,
  • opracowanie przy pomocy OWES i złożenie wniosku o przyznanie pakietu marketingowego,
  • wprowadzenie stosownych zmian do statutu organizacji,
  • podpisanie umowy na udzielenie pakietu marketingowego.

UWAGA: Brak wkładu własnego. Wsparcie w 100% jest finansowane ze środków projektu „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”.

Szczegółów w sprawie pakietów marketingowych udzielają doradcy OWES – tel. 32 785 42 21

Regulamin i wniosek do pobrania.