Świetlica

Wychowankowie świetlicy środowiskowej Programu Romowie Jutra, działającej w Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie uczestniczyli tym razem w zajęciach prowadzonych na sali gimnastycznej.

Gry i zabawy ruchowe to bardzo lubiana przez dzieci forma aktywności. Dzieci bardzo chętnie brały udział w takich zabawach jak: biegi, gra w piłkę, tor przeszkód, itp.

Powyższe aktywności korzystnie wpływają na rozwój naszych milusińskich, uczą walki fair play i zdrowego współzawodnictwa.