Wsparcie dla chorzowskich organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), w tym stowarzyszenia i fundacje z terenu Chorzowa mają możliwość otrzymania nieodpłatnego wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez doświadczonych specjalistów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralno-Wschodniego. Udzielane wsparcie dot. poprawy funkcjonowania organizacji, zwłaszcza w obszarach formalno-prawnych, rachunkowych, marketingowych i innych, również związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na prowadzone działania.

W ramach OWES oferowane jest indywidualne podejście nakierowane na rozwiązanie dla konkretnej organizacji. W ramach indywidualnego doradztwa, organizacja ma możliwość uzyskania wsparcia w obszarach prawnych, w tym opracowania dokumentów formalno-prawnych (dostosowywanie statutu do aktualnie obowiązujących przepisów, procedury, regulaminy wewnętrzne, polityka bezpieczeństwa RODO, itp.), rachunkowo-księgowych (w tym m.in. polityka rachunkowości, plan fundraisingowy – pozyskiwania środków, itp.) oraz marketingowych (w tym narzędzia social media, plan promocji organizacji, efektywna współpraca z mediami, itp.).

Każda organizacja skorzysta z indywidualnego wewnętrznego „audytu” specjalistów, na podstawie którego opracowana zostanie ścieżka szkoleniowo-doradcza. Spotkania odbywają się w terminach i godzinach uzgodnionych bezpośrednio z daną organizacją.

Organizacje, które skorzystają z oferty OWES w październiku będą miały także możliwość wzięcia udziału w konkursie na tzw. pakiety marketingowe oraz wyjazdowych wizytach studyjnych celem poznania działalności innych podmiotów ekonomii społecznej.

Organizacje zainteresowane nieodpłatnym skorzystaniem z oferty OWES proszone są o zgłoszenie tego do Centrum Aktywizacji Społecznej. Specjaliści OWES będą bezpośrednio kontaktowali się z organizacjami, które zgłosiły chęć otrzymania wsparcia szkoleniowo-doradczego.