Nagroda Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa oraz Medale za osiągnięcia w dziedzinie społecznej

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Chorzów przyznaje Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa oraz Medale za osiągnięcia w dziedzinie społecznej.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatów do w/w Nagrody i Medalu spośród osób, instytucji i podmiotów, które w sposób szczególny zaznaczając swoją obecność w obszarze polityki społecznej Naszego Miasta.

Wnioski o Nagrodę Prezydenta Miasta oraz Medale można składać:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Chorzów w Wydziale Polityki Społecznej (pokój 226, lub w kancelarii ogólnej pokój nr 2),
  • lub nadsyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Chorzów, Wydział Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

w terminie do dnia 1 października 2022r.

Wnioski z kandydaturami należy składać na obowiązujących formularzach, które można pobrać pod następującymi linkami:

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów pod numerem telefonu: 32 416 50 50 wew. 9225

Wręczenie przyznanych Nagród i Medali planuje się na dzień 17 listopada br. w ramach obchodów Dnia Służb Społecznych w Chorzowie.