Świetlica

Wojna w Ukrainie zmieniła oblicze naszej świetlicy. Oprócz dzieci z romskiej mniejszości etnicznej i ich nie-romskich przyjaciół na zajęciach pojawiają się także mali Ukraińcy. Początkowo były to także dzieci romskie, natomiast ostatnio uczęszczają nie-romowie ukraińscy. Biorą udział w zajęciach edukacyjnych, plastycznych, muzycznych, a ponieważ uczą się w polskich szkołach to odrabiają zadania domowe. W chwili obecnej ich frekwencja nie jest regularna, ale mamy nadzieję, że od września będą odwiedzać nas częściej.