Generator Dostępności: V tura naboru zgłoszeń

Generator Dostępności: V tura naboru zgłoszeń – ogłoszenie o naborze

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych ogłasza V turę naboru do Inkubatora „Generator Dostępności”:

„Poszukujemy nowych rozwiązań służących poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych z ograniczeniami mobilności lub percepcji. Zapraszamy do inkubatora każdego: osoby, organizacje, instytucje oraz firmy z całej Polski, które chcą tworzyć i rozwijać nowatorskie rozwiązania. Zapewniamy wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe.

Zależy nam na współpracy z zaangażowanymi ludźmi, którzy dobrze znają sytuację i potrzeby grup, z którymi chcą pracować. Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2021r.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia